Decizii


Data publicării Data emiterii Nr. deciziei Autorul sesizării Statutul Acte relevante
16-12-2019 13-12-2019 Nr. 174 / 411 Dcr Soluționarea contestației dlui Tețcu Ion împotriva Deciziei nr. 174/102 Di din 05.08.2019 respinsă 891.pdf
16-12-2019 13-12-2019 Nr. 168 / 410 Dcr Soluționarea contestației dlui Sardari Marinîmpotriva Deciziei nr. 168/71 Di din 09.07.2019 respinsă 892.pdf
16-12-2019 13-12-2019 Nr. 167 / 409 Dcr Soluționarea contestației dlui Bostan Sergiu împotriva Deciziei nr. 167/70 Di din 09.07.2019 respinsă 893.pdf
16-12-2019 13-12-2019 Nr. 147 / 408 Dcr Soluționarea contestației Consiliul UNEJ împotriva Deciziei nr.147/93Di din 05.08.2019 respinsă 894.pdf
16-12-2019 13-12-2019 Nr. 145 / 407 Dcr Soluționarea contestației dnei Baltag Silviana împotriva Deciziei nr. 145/21 Di din 24.06.2019 respinsă 895.pdf
16-12-2019 13-12-2019 Nr. 124 / 406 Dcr Soluționarea contestației dlui Batugov Vasile împotriva Deciziei nr. 124/449 Di din 26.11.2019 respinsă 896.pdf
16-12-2019 13-12-2019 Nr. 115 / 405 Dcr Soluționarea contestației dlui Rudomiotov Veaceslav împotriva Deciziei nr. 115/380 Di din 05.11.2018 respinsă 897.pdf
16-12-2019 13-12-2019 Nr. 114 / 404 Dcr Soluționarea contestației dlui Moraru Gheorghe împotriva Deciziei nr. 114/379 Di din 05.11.2018 respinsă 898.pdf
16-12-2019 13-12-2019 Nr. 105 / 403 Dcr Soluționarea contestației ÎP Roușoara împotriva Deciziei nr. 105/446 Di din 26.11.2018 respinsă 899.pdf
12-12-2019 06-11-2019 Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al CAC cererea de apel depusă de UNEJ respinsă 884.pdf
27-11-2019 09-08-2019 Nr. 132 / 140 Dfa Consiliului UNEJ (HC nr. 69 din 06.09.2018) admisă 849.pdf
27-11-2019 09-08-2019 Nr.128/137 Dfî Evghenii Levițkii, încetată 850.pdf
27-11-2019 05-07-2019 Nr. 102/44 Dfr Nadejda Bobeico respinsă 851.pdf
27-11-2019 05-07-2019 Nr. 51/41 Dfî Cebanu Sergiu încetată 852.pdf
27-11-2019 18-10-2018 Nr. 252-319 / 359 Dfa Ministerul Justiției (adresarea Curții de Conturi și Serviciului Fiscal de Stat) admisă CAC_decizia din 29.06.2021.pdf
853.pdf
01-10-2019 23-09-2019 Decizia Colegiului civil, comercial și contencios administrativ al CAC din 23.09.19 recursul declarat de Botnariuc Ludmila respinsă 797.pdf
24-09-2019 26-07-2019 Nr. 116 / 77 Dfa dnul Vladimir Rudoi admisă 781.pdf
24-07-2019 05-06-2019 Nr. 3a-485/19 Decizia Colegiului civil, comercial și de contecios administrativ al Curții de Apel Chișinău respinsă 721.pdf
12-06-2019 18-08-2017 Nr. 86/472 Dfr Iftodii Natalia respinsă 705.pdf
12-06-2019 15-12-2017 Nr. 233/475 Dfr Bogaiciuc Maria respinsă 706.pdf
12-06-2019 15-12-2017 Nr. 247/424 Dfr Zmeu Igor Nicolae respinsă 707.pdf
12-06-2019 15-12-2017 Nr. 251/425 Dfr Zorin Vladimir respinsă 708.pdf
12-06-2019 15-12-2017 Nr. 208-236/423 Dfr Ministerului Justiției (în interesele cet. Oprea Vasile, Boșneaga Andriana și Boșneaga Andrei) respinsă 709.pdf
13-05-2019 17-08-2018 Nr. 47/279 Dfa Ministerul Justiției al RM (plîngerea dnul Ungureanu Nicolae) admisă 703.pdf
13-05-2019 30-11-2018 Nr. 99/464 Dfa Manea Alexandru admisă 704.pdf