Decizii


Data publicării Data emiterii Nr. deciziei Autorul sesizării Statutul Acte relevante
01-10-2019 23-09-2019 Decizia Colegiului civil, comercial și contencios administrativ al CAC din 23.09.19 recursul declarat de Botnariuc Ludmila respinsă 797.pdf
24-09-2019 26-07-2019 Nr. 116 / 77 Dfa dnul Vladimir Rudoi admisă 781.pdf
24-07-2019 05-06-2019 Nr. 3a-485/19 Decizia Colegiului civil, comercial și de contecios administrativ al Curții de Apel Chișinău respinsă 721.pdf
12-06-2019 18-08-2017 Nr. 86/472 Dfr Iftodii Natalia respinsă 705.pdf
12-06-2019 15-12-2017 Nr. 233/475 Dfr Bogaiciuc Maria respinsă 706.pdf
12-06-2019 15-12-2017 Nr. 247/424 Dfr Zmeu Igor Nicolae respinsă 707.pdf
12-06-2019 15-12-2017 Nr. 251/425 Dfr Zorin Vladimir respinsă 708.pdf
12-06-2019 15-12-2017 Nr. 208-236/423 Dfr Ministerului Justiției (în interesele cet. Oprea Vasile, Boșneaga Andriana și Boșneaga Andrei) respinsă 709.pdf
13-05-2019 17-08-2018 Nr. 47/279 Dfa Ministerul Justiției al RM (plîngerea dnul Ungureanu Nicolae) admisă 703.pdf
13-05-2019 30-11-2018 Nr. 99/464 Dfa Manea Alexandru admisă 704.pdf
08-02-2019 18-10-2018 Nr. 149/358 Dfr Botnariuc Ludmila (prin intermediul Ministerului Justiţiei) respinsă 698.pdf
08-02-2019 05-10-2018 Nr. 38/337 Dfr Bicec Svetlana respinsă 699.pdf
08-02-2019 05-10-2018 Nr. 84/338 Dfa SRL ”Etolaur” admisă 700.pdf
08-02-2019 27-07-2018 Nr. 67/ 262 Dfr Cristafovici Jasmina respinsă 701.pdf
08-02-2019 01-12-2017 Nr. 184/474 Dfr Calac Egor respinsă 702.pdf
29-01-2019 30-11-2018 Nr. 79/ 470 Dca Soluționarea contestației dnei Carauș Natalia împotriva Deciziei nr.79/254Di din 10.07.2018 admisă 694.pdf
29-01-2019 08-06-2018 Nr. 376/178 Dfa Pușcariov Oleg admisă 695.pdf
29-01-2019 30-03-2018 Nr. 356/80 Dfa prin Hotărîrea Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, nr.57 din 20.10.2017 admisă 696.pdf
29-01-2019 19-01-2018 Nr. 276/477 Dfr dna Gorobica Tatiana respinsă 697.pdf
28-01-2019 23-01-2019 Încheierea Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al CSJ recursul declarat inadmisibil respinsă 693.pdf
17-01-2019 30-11-2018 Nr. 63/461 Dfr Criucicova Ana respinsă 689.pdf
17-01-2019 18-10-2018 Nr. 2-144-369/357 Dfr SA „Energoimpex” respinsă 690.pdf
17-01-2019 05-10-2018 Nr. 387/336 Dfa Consiliul UNEJ (Hotărârea Consiliului nr. 59) admisă CAC Decizia din 13.04.2021.pdf
691.pdf
17-01-2019 25-05-2018 Nr. 312/162 Dfr Cebanu Gheorghii respinsă 692.pdf
15-01-2019 30-11-2018 Nr. 73/ 469 Dcr Soluționarea contestației dlui Bâtca Emil împotriva Deciziei Nr. 73/277 Di din 13.08.2018 respinsă 687.pdf