Decizii


Data publicării Data emiterii Nr. deciziei Autorul sesizării Statutul Acte relevante
02-06-2017 26-04-2017 52/396Dfî Ministerul Justiției (Primăria municipiului Chișinău) încetată 146.pdf
31-05-2017 26-04-2017 50/363Dfr MJ (Ursu Iulian) respinsă 142.pdf
31-05-2017 26-04-2017 45/395Dfs Gîrbu Boris admisă 143.pdf
31-05-2017 26-04-2017 Opinie separată nr.45/398Op.s Gîrbu Boris admisă 144.pdf
31-05-2017 26-04-2017 Opinie separată nr.45/397Op.s Gîrbu Boris admisă 145.pdf
30-05-2017 07-04-2017 17/356Dfr Martînișîn Iaroslav respinsă 147.pdf
10-05-2017 07-04-2017 14/323Dfa Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal admisă 21.pdf
10-05-2017 07-04-2017 28/266Dfa Guțanu Olesea admisă 22.pdf
10-05-2017 07-04-2017 33/324Dfî Cotruță Sergiu încetată 23.pdf
10-05-2017 07-04-2017 10/325Dfa Muşinscaia Tatiana admisă 24.pdf