Decizii


Data publicării Data emiterii Nr. deciziei Autorul sesizării Statutul Acte relevante
26-01-2018 20-10-2017 180/746Dfî Ministerul Justiției (Craveț Alexandru) încetată 352.pdf
26-01-2018 20-10-2017 132/771Dfa Godea Iurie admisă 353.pdf
26-01-2018 28-07-2017 80/720Dfa SC Anavit SRL admisă CAC Decizia din 19.01.21.pdf
355.pdf
26-01-2018 05-12-2017 Dispozitivul Deciziei Curții de Apel nr.3a-1803/17 Soluționarea contestației împotriva Deciziei Colegiului disciplinar nr. 45/395Dfs respinsă 356.pdf
29-12-2017 22-09-2017 128/727Dfa Consiliul UNEJ admisă 337.pdf
29-12-2017 22-09-2017 98/747Dfr SRL Ghicel-Negru respinsă 338.pdf
29-12-2017 18-12-2017 88/645Dfa Ministerul Justiției (Juc Svetlana) admisă 339.pdf
29-12-2017 26-05-2017 75/681Dfî Ministerul Justiției (SRL Trans Ager) încetată 340.pdf
29-12-2017 28-07-2017 16-150/726Dfr Iftodi Nicolae, Ministerul Justiției (Iftodi Silvia) respinsă 341.pdf
07-12-2017 22-09-2017 100/725Dfr Ministerul Justiției (Oscar Vaisman) respinsă 318.pdf
07-12-2017 22-09-2017 112/721Dfa Consiliul UNEJ admisă 319.pdf
07-12-2017 22-09-2017 106/745Dfa SA Sigma admisă 320.pdf
23-11-2017 23-06-2017 77/748Dfr GȚ Danco respinsă 317.pdf
07-11-2017 22-09-2017 109/724Dfî Ministerul Justiției (Chetruș Sergiu) încetată 297.pdf
07-11-2017 08-09-2017 104/719Dfa Vrancean Axenia admisă 298.pdf
07-11-2017 28-07-2017 97/637Dfa Ministerul Justiției (Țurcan Tamara) admisă 299.pdf
07-11-2017 09-06-2017 84/638Dfî Lazarev Alexei încetată 300.pdf
07-11-2017 28-07-2017 90/594Dfr SRL Aveticom respinsă 301.pdf
07-11-2017 18-08-2017 87/722Dfa Ministerul Justiției (Roșca Ludmila) admisă 302.pdf
07-11-2017 28-07-2017 Nr. 2-144/580Dfr SA Energoimpex admisă 303.pdf
07-11-2017 28-07-2017 Opinie Separată nr.2-144/581Ops SA Energoimpex admisă 304.pdf
11-10-2017 23-06-2017 89/638Dfr Cebotari Ana respinsă 280.pdf
11-10-2017 23-06-2017 81-165/639Dfa Lazarev Alexei/Consiliul UNEJ admisă 281.pdf
11-10-2017 23-06-2017 81-165/646Ops (Opinie separată) Lazarev Alexei/Consiliul UNEJ admisă 282.pdf
04-10-2017 23-06-2017 92/637Dfr Ministerul Justiției (Crețu Vasile) respinsă 289.pdf