Decizii


Data publicării Data emiterii Nr. deciziei Autorul sesizării Statutul Acte relevante
30-09-2022 02-08-2022 Nr. 132/121 Da Valachi Romica admisibil 132-121 Da din 02.08.22.pdf
30-09-2022 12-07-2022 Nr. 98/71 Di Cebotari Iulia inadmisibil 98-71 Di din 12.07.22.pdf
30-09-2022 05-07-2022 Nr. 89/48 Di Drelea Cristina inadmisibil 89-48 Di din 05.07.22.pdf
20-09-2022 24-08-2022 Nr. 103/189 Da Ministrul Justiției al RM admisibil 103-189 Da din 24.08.22.pdf
25-08-2022 03-08-2022 Nr. 131/144 Di Bejenari Valentina inadmisibil 0131-144 Di din 03.08.22.pdf
25-08-2022 03-08-2022 Nr. 125/140 Di Dolință Rodica inadmisibil 125-140 Di din 03.08.22.pdf
25-08-2022 03-08-2022 Nr. 124/139 Di Sandin Andriana inadmisibil 124-139 Di din 03.08.22.pdf
25-08-2022 03-08-2022 Nr. 121/136 Di Curjos Lilia inadmisibil 121-136 Di din 03.08.22.pdf
25-08-2022 03-08-2022 Nr. 119/135 Di Meleca Nadejda inadmisibil 119-135 Di din 03.08.22.pdf
25-08-2022 03-08-2022 Nr. 116/132 Di SC „VITALITIFRUCT-EXPO” SRL inadmisibil 116-132 Di din 03.08.22.pdf
25-08-2022 03-08-2022 Nr. 115/131 Da CA „Garanție” SA admisibil 115-131 Da din 03.08.22.pdf
24-08-2022 26-07-2022 Nr. 113/96 Da Guțan Marina admisibil 113-96 Da din 26.07.22.pdf
24-08-2022 26-07-2022 Nr. 112/95 Da Sologub Tatiana admisibil 112-95 Da din 26.07.22.pdf
24-08-2022 26-07-2022 Nr. 111/94 Di Străisteanu Gheorghe inadmisibil 111-94 Di din 26.07.22.pdf
24-08-2022 26-07-2022 Nr. 106/93 Di Iliin Alexandru inadmisibil 106-93 Di din 26.07.22.pdf
24-08-2022 26-07-2022 Nr. 102/92 Da Gonța Grigore admisibil 102-92 Da din 26.07.22.pdf
24-08-2022 26-07-2022 Nr. 91/91 Di Laricov Evghenii inadmisibil 91-91 Di din 26.07.22.pdf
24-08-2022 26-07-2022 Nr. 82/90 Da SRL „Catol Lux” admisibil 82-90 Da din 26.07.22.pdf
23-08-2022 12-07-2022 Nr. 99/72 Di Moroșan Angela inadmisibil 99-72 Di din 12.07.22.pdf
23-08-2022 12-07-2022 Nr. 97/70 Di Mazur Sergiu inadmisibil 97-70 Di din 12.07.11.pdf
23-08-2022 12-07-2022 Nr. 96/69 Di IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească inadmisibil 96-69 Di din 12.07.22.pdf
23-08-2022 12-07-2022 Nr. 95/68 Di Casian Tamara (SC „Barionis–Com” SRL) inadmisibil 95-68 Di din 12.07.22.pdf
23-08-2022 12-07-2022 Nr. 94/67 Di Boicenco Nicolai inadmisibil 94-67 Di din 12.07.22 .pdf
23-08-2022 12-07-2022 Nr. 93/66 Di IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească inadmisibil 93-66 Di din 12.07.22.pdf
29-07-2022 05-07-2022 Nr. 88/47 Di Manea Alexandru inadmisibil 88-47 Di din 05.07.22.pdf