21.12.2017

Conferința Internațională UNEJ Moldova, Chișinău – 20 decembrie 2017

Miercuri, 20 decembrie 2017, Aula 216 a Universității de Stat din Republica Moldova, din Chișinău, a găzduit o importantă conferință transfrontalieră cu participarea celor mai importanți specialiști în probleme de executare silită din România și Republica Moldova. După alocuțiunile de început ale gazdelor conferinței și invitaților, evenimentul a continuat cu momentul semnării unui acord de cooperare între Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din Republica Moldova și structura similară din România, act care facilitează colaborarea dintre profesioniștii celor două uniuni de pe ambele maluri ale Prutului.

Primul panel al conferinței, intitulat „Răspunderea penală a executorului judecătoresc”, a debutat cu intervenția domnului Mihail Udroiu, judecător la Curtea de Apel din Oradea, lucrările primei părți fiind moderate de domnul prof. univ. dr. Adrian Stoica, doctor în drept și decan al Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Cea de-a doua comunicare a aparținut domnului Copețchi Stanislav, doctor în drept și conferențiar la Universitatea de Stat din Moldova, care a vorbit participanților la conferința internațională despre „Observații critice asupra încadrării acțiunilor executorului judecătoresc în baza art.328 CP RM (excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu)”. Următorul invitat special al primului panel a fost doamna Alexandra Șinc, procuror la Parchetul pe lîngă Înalta Curte de Casație și Justiție și formator al Institutului Național al Magistraturii din România, care a conferențiat despre „Probleme controversate privind măsurile asiguratorii. Concursul între executarea silită și o măsură asiguratorie aplicată în procesul penal”, iar ultima prezentare a primei părți, despre „Răspunderea penală a executorilor judecătorești potrivit legislației Bulgariei, procedura și practica instanțelor de judecată”, a aparținut domnului Todor Lukov, membru al Consiliului Camerei Naționale a Executorilor Judecătorești din Bulgaria.

Cel de-al doilea panel, a cărui tematică a fost „Răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc”, parte moderată de doamna Elena Belei, șef al Departamentului drept procedural la Universitatea de Stat din Moldova și secretar de stat în Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Domnul Eugen Hurubă, doctor în drept, conferențiar la Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș și director al Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești din România, a susținut o prezentare depre „Răspunderea civilă a executorului judecătoresc și asigurarea profesională”. Acestuia i-a urmat domnul Sergiu Dodon, doctorand la Universitatea „Constantin Stere” din Chișinău, cu o comunicare despre „Asigurarea răspunderii civile profesionale”. Șeful Consiliului regional al executorilor judecătorești privați din regiunea Odessa, domnul Gheorghii Parfenov, a ales să prezinte cu prilejul acestei conferințe transfrontaliere aspecte privind „Procedura atragerii la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc potrivit legislației din Ucraina”, iar doamna Lidia Bulgac, judecător la Curtea de Apel din Chișinău și fost președinte al Colegiului Disciplinar al executorilor judecătorești din Republica Moldova, a susținut o prelegere pe marginea răspunderii disciplinare a executorului judecătoresc. În schimb, domnul Ioan Gârbuleț, redactor-șef al Revistei române de executare silită și inspector judiciar la Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii din România, a ales să comunice participanților la conferință despre „Răspunderea disciplinară în cadrul profesiilor juridice din România”, iar următoarea intervenție a aparținut domnului Dinu Vataman, reprezentant al societății civile în Colegiului Disciplinar al executorilor judecătorești și președintele Colegiului Disciplinar al executorilor judecătorești din Republica Moldova.

Cea din urmă lucrare susținută în plen a fost cea a domnului Valerii Prituleak, lector universitar în cadrul catedrei de Drept procesual civil la Academia Juridică Națională din Odessa, membru al Comisiei de etică și disciplină a executorilor judecătorești, despre „Răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc privat pentru încălcarea Codului de etică profesională a executorului judecătoresc privat potrivit legislației din Ucraina”.

 

sursa: www.universuljuridic.ro


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova