14.12.2017

Întîlnirea Departamentului pentru executarea hotărîrilor Curții Europene a Drepturilor Omului cu Oficiul  Agentului Guvernamental

Urmare a invitației înaintate, în data de 13 decembrie 2017, reprezentanți ai UNEJ, alături de reprezentanți ai Curții Supreme de Justiție, Procuraturii Generale, Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului Instituțiilor Penitenciare au participat la Întîlnirea Departamentului pentru executarea hotărîrilor Curții Europene a Drepturilor Omului cu Oficiul  Agentului Guvernamental.

În cadrul evenimentului găzduit de Ministerul Justiției au fost puse în discuție aspecte ce vizează problemele pertinente referitor la executarea hotărîrilor Curții Europene a Drepturilor Omului în principalele grupuri de cauze împotriva Republicii Moldova, cît și aspecte privind provocările, măsurile de executare întreprinse și cele mai bune practici cu accent pe executarea hotărîrilor CtEDO în ceea ce privește încălcarea art. 3 și art. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

  


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova