01.11.2017

Modul de autoadministrare a profesiei de executor judecătoresc în RM - preluat de Ucraina.

În cadrul Conferinței internaționale „Practici europene de administrare a profesiei de executor judecătoresc, modele de preluat pentru Ucraina”, desfășurată la Kiev, președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești a prezentat modul de autoadministare a profesiei în Republica Moldova.

Participanții și experții prezenți au apreciat înalt faptul că în administaraea profesiei este implicată și societatea civilă – prin includerea reprezentanților acesteia în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești și Comisia de licențiere.

A trezit interes și procedura de conexare a urmăririlor din Republica Moldova, fiind apreciate înalt criteriile de conexare și transparența acestei proceduri, prin publicarea pe pagina web oficială a UNEJ a actelor de conexare.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova