25.09.2017

Întrevedere bilaterală între conducerea UNEJ Moldova şi cea a Serviciului Federal de executare silită din Federaţia Rusă.

În contextul lucrărilor conferinţei internaţionale teoretico-practice “Tehnologiile informaţionale în domeniul executării silite”, organizate în or. Suzdal, Federaţia Rusă, a avut loc şi o întîlnire bilaterală între directorul Serviciul Federal de executare silită al Federaţiei Ruse, dl Dmitriy Aristov, şi preşedintele Uniunii Naţionale  a Executorilor Judecătoreşti din Moldova, dl Roman Talmaci.

La respectiva întrevedere a fost prezent şi Consulul Republicii Moldova în Federaţia Rusă, dl. Petru Alexei.

În cadul întrevederii au fost discutate aspectele şi formele cooperării între SFES al Federaţiei  Ruse şi UNEJ Moldova. Avînd în vedere că părţile au identificat mai multe  subiecte de interes comun  şi direcţii de  cooperare, s-a convenit asupra  semnării ulterioare a  unui Memorandum de cooperare între cele 2 organizaţii. 


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova