28.08.2017

Conferința internațională „PROCESUL CIVIL ȘI EXECUTAREA SILITĂ. ACTUALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE”

Conform tradiţiei, sfîrşitul lunii august e marcat de reuniunea specialiştilor în materie de drept procedural şi procedură de executare, găzduită cu multă căldură de Camera executorior judecătoreşti Târgul Mureş. Astfel, în perioada 24 - 26 august 2017, în incinta hotelului Grand din Târgu Mureș, România a avut loc Conferința internațională „PROCESUL CIVIL ȘI EXECUTAREA SILITĂ. ACTUALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE”, ajunsă la cea de-a XIV-a ediţie și organizată de Camera Executorilor Judecătorești Tîrgu Mureș și Facultatea de Științe Economice Juridice și Administrative, Centrul de Cercetare pentru Drept și Științe Umaniste din cadrul Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, în colaborare cu Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din Republica Moldova și Universitatea Alecu Russo din Bălți, Republica Moldova.

La manifestarea științifică au fost invitați să participe executori judecătorești, judecători, avocați, notari publici, consilieri juridici, cadre didactice universitare și cercetători, de la instituții academice din România, Republica Moldova, Federația Rusă, Republica Estonia și Cehia.

În preambulul conferinței a fost lansat volumul „Liber Amicorum IOAN LEȘ. Contribuții la studiul dreptului privat”, care cuprinde peste 40 de studii și articole, publicat la Editura Universul Juridic.

 Profesorul a fost omagiat în cadrul festivității de către nume importante ale științei și doctrinei juridice. Uniunea Naţională a executorilor judecătoreşti deasemenea a avut onoare de a înmîna în cadrul acestei festivităţi repurtatului procedurist, profesor dr. Ioan Leş, distincția onorifica Magna cum Laude, în semn de recunoştinţă pentru inegalabila contribuţie la formarea doctrinei de drept procesual-civil.

În acest an, în cadrul lucrărilor conferinţei,  reprezentanţii Republicii Moldova au avut comunicări privind urmărirea bunurilor proprietate comună, modificările intervenite în Codul de executare, implicarea instanţei de judecată în procedura de executare, executarea silită în materie de drepturi de autor, noile valenţe statutare ale executorului judecătoresc etc.

 

 


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova