23.08.2017

Ședința de lucru privind “Registrul procedurilor de executare”

La 22 august 2017, în incinta Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești a avut loc o ședință de lucru a reprezentanților sistemului de executare cu reprezentanți ai Ministerului Justiției din RM,  ai Centrului de Informații Juridice și dezvoltatorii  programului Sistemul informaţional automatizat  “Registrul procedurilor de executare”,  în cadrul căreia au fost discutate cerințele privind asigurarea funcționalității acestui sistem.

Reprezentanţii tuturor instituţiilor participante au considerat ca respectivul sistem are drept scop primordial optimizarea şi eficientizarea activităţii de executare silită, pentru a oferi atît profesioniştilor din domeniu, cît şi cetăţenilor proceduri suple şi corecte de lucru.  La fel, au fost  stabilite unele măsuri care necesită a fi întreprinse în continuare în vederea îmbunătăţirii acestui sistem informaţional.

Drept urmare, s-a convenit crearea un grup de lucru mixt, care va conlucra nemijlocit cu dezvoltatorii sistemului, urmînd ca fiecare etapă din lucrările realizate să fie agreată de toate părţile implicate.

 

 


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova