14.03.2017

Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești și-a reluat activitatea

La data de 09 martie 2017, în contextul intrării în vigoare a Regulamentului de activitate a Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești adoptat prin Ordinul ministrului justiției nr.96 din 20.02.2016, a avut loc prima ședință a Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești.

La ședință au participat membrii permanenți și membrii supleanți ai Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești.

Ședința a fost deschisă de președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, dl Talmaci Roman și vicepreședintele UNEJ, dl Devderea Valeriu.

Dl Talmaci a solicitat membrilor Colegiului disciplinar maximă diligență și corectitudine în exercitarea mandatului, accentuînd că aceștia au o mare responsabilitate pentru a asigura funcționarea echidistantă a mecanismului de atragere la răspundere disciplinară.

Dl Devderea a dorit succes membrilor Colegiului disciplinar și a exprimat speranța că activitatea acestora va fi una corectă și productivă.

Ședința a demarat prin alegerea președintelui Colegiului disciplinar. Urmare a exprimării votului de către membrii Colegiului, în unanimitate, în funcție de președinte a fost ales dl Vataman Dinu, desemnat în cadrul Colegiului ca reprezentant al societății civile.

De asemenea, conform noilor prevederi normative, președintele colegiului a dispus crearea completelor de admisibilitate formate din: dl Deliu Lilian, Dl Furdui Ion și dna Plotnic Olesea și, corespunzător, dna Matvei Livia, dl Doroftei Igor și dna Catan Tatiana.

Pe parcursul şedinţei au fost abordate şi probleme de ordin administrativ și organizatoric, aferente activității Colegiului.

Avînd în vedere perioada îndelungată de inactivitate, membrii Colegiului se vor întruni în ședințe săptămînale, urmînd să examineze admisibilitatea, sau, după caz, fondul sesizărilor înaintate organului disciplinar. Prima ședință a completelor de admisibilitate va avea loc la data de 17.03.2017.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova