18.07.2017

Întrevedere la Serviciul Fiscal de Stat

În legătură cu elaborarea și înaintarea spre avizare de către Serviciul Fiscal de Stat a proiectului Instrucțiunii metodologice referitoare la organizarea și efectuarea controlului fiscal la biroul executorului judecătoresc, la data de 18.07.2017, a avut loc o întrevedere a reprezentanților Uniunii Naționale a Executorilior Judecătorești, dl Roman Talmaci, președinte, dl Oleg Romah, membru al Consiliului, dnii Ion Furdui, Igor Doroftei și dna Tatiana Catan, membri ai Colegiului disciplinar, dra Tatiana Bunduc, jurisconsult în cadrul UNEJ cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat.

În cadrul ședinței, au fost analizate prevederile Instrucțiunii și propunerile înaintate de către UNEJ în privința proiectului.

În rezultatul ședinței, s-a convenit definitivarea proiectului de către un grup de lucru comun.

La fel, a fost examinată oportunitatea încheierii unui acord, ce ar consolida relațiile de colaborare între Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești și Serviciul Fiscal de Stat.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova