26.11.2020

UNEJ susține ferm necesitatea ajustării cotei de impozitare aplicabile profesiilor din domeniul justiției la cuantumul de 12%

Urmare a lansării în data de 24.11.20 a consultărilor publice referitoare la proiectul de lege privind măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2021, Uniunea Națională a executorilor judecătorești, reieșind din conținutul acestui document afișat pe pagina web a Ministerului Finanțelor, comunică următoarele:


1. Respectivul proiect nu conține soluții pentru abordarea nejustificat diferențiată a profesiilor juridice în raport cu toate celelalte categorii de contribuabili. Exemplificăm (potrivit art. 15 Cod Fiscal):
în raport cu persoane fizice, întreprinzători individuali şi medicii de familie titulari ai practicii, care exercită activitate profesională independentă – în mărime de 12% din venitul anual impozabil;
în raport cu persoanele juridice – în mărime de 12% din venitul impozabil;
în raport cu gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – în mărime de 7% din venitul impozabil;
în raport cu întreprinderile mici și mijlocii - 4% din obiectul impunerii.(art. 543 Cod Fiscal)
Profesiile juridice sunt unicele entități care sunt impozitate la cota de 18%.
În acest sens, mizăm pe susținerea Ministerului Justiției în remedierea situației cras inechitabile și nejustificate, prin realizarea efectivă a inițiativei de reducere a cotei de impozitare a profesiilor juridice de la 18% la 12%.

2. Majorarea cuantumului contribuției fixe de asigurări sociale de la 10.740 lei/an pana la 24.255 lei/an (cifră care rezulta din dezbaterile pe conceptul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021), chiar dacă este corelată cu extinderea prestațiilor de asigurări sociale de stat nu este atractivă pentru profesioniștii din domeniul executării silite este una excesivă și nejustificată.

3. Reiterăm în acest context că liber profesioniștii din domeniul justiției sunt și angajatori – astfel, aceștia poartă și sarcina achitării contribuțiilor la BASS/BASM pentru angajații biroului. Această sarcină, corelată și cu plata unor sume fixe, majorate excesiv, pune o povară pre mare pe un segment de contribuabili, care nu doar realizează și servesc unui interes public, dar și creează locuri de muncă.
Reiterăm pe această cale publică că UNEJ susține ferm necesitatea ajustării cotei de impozitare aplicabile profesiilor din domeniul justiției la cuantumul de 12%, cu aplicarea tuturor cheltuielilor deductibile și dezaprobă menținerea și instituirea unor norme noi ”dedicate” profesiilor din domeniul justiției și apreciem ca nejustificată, discriminatorie și nocivă această practică
La fel, insistăm pe reglementarea posibilității de achitare în cuantum de 50% a plăților la BASS de către contribuabilii ce le achită în sumă fixă, prin inserarea completărilor în proiect.
Regretăm oferirea unui termen critic de mic pentru avizarea proiectelor ce țin de domeniul bugetar-fiscal, în disonanță atât cu prevederile art. 33 al Legii cu privire la actele normative, cât și cu volumul (79 de pagini) și complexitatea proiectului.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova