27.10.2020

Agenda ședinței Consiliului UNEJ din 02.11.2020

Ordinea de zi a ședinței Consiliului UNEJ din 02.11.2020

1. Examinarea dosarelor de participare ale candidaților la funcția de Secretar general a UNEJ și clarificarea aspectelor organizatorice aferente concursului.
 

2. Examinarea următoarelor adresări:
-  Adresarea IM Regia transport electric nr.1916 din 07.10.2020;

-  Adresarea cet. Dicusar Nicolae nr.D-212 din 15.10.2020;

-  Adresarea cet. Lupoi Ana nr. L-195 din 23.09.2020;

-  Adresare SRL Palol-Exim nr.1937 din 09.10.2020;

-  Adresarea executorului judecătoresc Furdui Ion nr.1858 din 28.09.2020;

-  Adresarea executorului judecătoresc Furdui Ion nr.1929 din 08.10.2020;

-  Adresarea cet. Brinister D. nr.2018 din 21.10.2020;

-  Adresarea SFS nr. 2040 din 23.10.20;

3.  Informarea membrilor Consiliului despre:

-  Raspunsul CSJ referitor la pct.4 din HC UNEJ nr.47 din 24.09.2020;

-  Raspunsul BC Moldindconbank SA referitor la adresarea UNEJ nr.792 din 01.09.2020

-  Raspunsul AP RM nr.1882 din 30.09.2020 și MJ nr.1992 din 19.10.20 referitor la adresarea UNEJ nr. 829 din 10.09.2020;

-  Răspunsul MSMPS referitor la adresarea UNEJ nr.1940 din 12.10.2020

-  Scrisoarea de informare a CD nr.1897 din 05.10.2020;

4. Examinarea notelor întocmite de personalul UNEJ;
5. Aspecte organizatorice.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova