22.10.2020

Testarea unei noi colaborări

Supraîndatorarea persoanelor fizice a devenit o problemă actuală pentru societatea noastră, în condițiile în care, contractarea unui credit se poate realiza și într-un sfert de oră. 

Această problemă o sesizează cel mai acut executorii judecătorești și creditorii mari – băncile, organizațiile de creditare nebancară, asociațiile de economii și împrumut, dar și familiile persoanelor care se supra-creditează.

Pentru a reduce acest risc, precum și a spori disciplina și responsabilitatea financiară a persoanelor, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, în comun cu biroul istoriilor de credit ”BIROUL DE CREDIT” S.R.L., în premieră pentru Republica Moldova, a inițiat, în regim de test, o colaborare în domeniul schimbului informațional.

Astfel, până la aprobarea acordării unui credit, instituțiile financiare, în condițiile existenței consimțământului solicitantului de credit, vor primi de la executorii judecătorești, prin intermediul SI EGDE, elaborat de UNEJ, informațiile privind datoriile acestuia, în cazul în care în privința sa sunt derulate proceduri de executare.

Subsidiar, acest mecanism va constitui, pentru executorii judecătorești, o modalitate indirectă, de a comunica debitorului despre dosarul de executare, dar și a–l determina la un comportament cooperant întru executarea hotărârii judecătorești.

UNEJ și ”BIROUL DE CREDIT” S.R.L. împărtășesc convingerea că, această colaborare în viitor va responsabiliza debitorii și va spori siguranța creditelor acordate, servind totodată și interesului public – de a proteja persoanele de supraîmpovărarea financiară. 


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova