05.10.2020

Concursul pentru selectarea candidatului la funcția de secretar general al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești

ANUNȚ

cu privire la desfășurarea concursului pentru selectarea candidatului la funcția de secretar general al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești

 În conformitate cu art. 44 al Legii cu privire la executorii judecătorești nr. 113 din 17.06.2010 și Regulamentul privind modul de organizare a concursului pentru selectarea candidatului la funcția de secretar general al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, aprobat prin Hotărârea Consiliului UNEJ nr. 44 din 24.09.2020, Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești anunță concursul de selectare a candidatului la funcția de secretar general al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.

Pentru funcția de secretar general al UNEJ pot candida persoana care îndeplinește următoarele condiții de eligibilitate:

a)      deţine cetățenia Republicii Moldova;

b)      are studii economice sau juridice superioare şi o vechime în activitate de cel puţin 5 ani;

c)      se bucură de o reputație ireproșabilă;

d)      cunoaște limba de stat.

Candidații la funcția de secretar general al UNEJ urmează să depună un dosar de participare la concurs care include următoarele documente:

a)      cererea de participare la concurs, care va conține email-ul și numărul de telefon al candidatului;

b)      scrisoarea de motivare;

c)      copia de pe buletinul de identitate;

d)      curriculum vitae (formular Europass);

e)      copia diplomei de studii superioare și a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare și, opțional, alte acte ce confirmă calificarea şi pregătirea sa;

f)       cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

g)      dovada vechimii în muncă de  cel puțin 5 ani (copia de pe carnetul de muncă și alte acte);

h)      declarația pe propria răspundere că în cazul în care va fi selectat în funcția de secretar general al UNEJ, în termen de 30 zile de la angajare, va renunţa, pe durata mandatului, la funcțiile incompatibile cu aceasta, în conformitate cu alin. (6) art. 44 al Legii privind executorii judecătorești;

i)        declarația privind acceptul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Candidații vor depune personal dosarele de participare complete la Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (mun. Chișinău, str. Kiev 3A, et. 3), pînă la ora 17.00 a datei de 26.10.2020. Candidații pot depune dosarul și la email-ul UNEJ: unejmoldova@gmail.com. În cazul depunerii prin email, vor fi acceptate doar copiile autentificate ale actelor.

Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este dra Ana Cecan, tel:078007797. Dosarele depuse după termenul limită sau cele incomplete nu vor fi examinate. Regulamentul privind modul de organizare și defășurare a concursului pentru selectarea candidatului la funcția de secretar general al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești poate fi accesat pe pagina web a UNEJ: www.unej.md, la rubrica „Cadrul Normativ”.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova