21.09.2020

Mesaj de felicitare al Ministrului Justiției, Fadei Nagacevschi, cu prilejul Zilei profesionale a executorului judecătoresc

Stimați executori judecătorești,

Această zi deosebită, Ziua profesională a executorului judecătoresc din Republica Moldova și aniversarea a 10 ani de la fondarea Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, îmi conferă oportunitatea de a Vă adresa sincere felicitări însoțite de cele mai frumoase gânduri.

Sărbătoarea profesională a executorului judecătoresc reprezintă o recunoștință a faptului că activitatea Dvs. este importantă, necesară și utilă pentru întreaga societate. Voi sunteți acei promotori din rândul profesiilor liberale, care reprezentați acel factor determinant în asigurarea ducerii la îndeplinire a actului de justiție.

Cu certitudine, de unii sunteți blamați, deoarece Vă revine o misiune deloc ușoară - realizarea eficientă a unui proces de executare echitabil, imparțial și egal, precum și asigurarea realizării drepturilor tuturor cetățenilor Republicii Moldova.

Sper că implicarea Dvs. activă în ajustarea cadrului legislativ a activității pe care o reprezentați, colaborarea cu instituțiile semnificative pe plan național și internațional, precum și toate eforturile depuse și acțiunile întreprinse vor contribui la consolidarea instituției executorului judecătoresc din Republica Moldova, promovarea acestei profesii, precum și creșterea încrederii cetățenilor în această instituție și imaginii acesteia.

Vă îndemn, stimați executori judecătorești, să dați dovadă de mult curaj, multă încredere în tot ceea ce faceți, să profesați această meserie cu dăruire, onestitate, responsabilitate, să aveți puterea de a depăși demn acele obstacole întru exercitarea atribuțiilor care vă sunt încredințate prin lege.

La mulți ani!

Cu profund respect,

Ministru al Justiției

Fadei Nagacevschi

 

sursa


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova