11.09.2020

Conferința internațională ”Executarea silită privată în Ucraina: calea spre o reformă eficientă”

În data de 10 septembrie 2020 în orașul Odesa, Ucraina a avut loc conferința internațională ”Executarea silită privată în Ucraina: calea spre o reformă eficientă”. Experții străini au participat la lucrările conferinței prin intermediul platformei zoom .
În cadrul lucrărilor conferinței au fost dezbătute mai multe subiecte de actualitate pentru executorii judecătorești din Ucraina printre care și reforma europeană în domeniul executării silite ca fiind o soluție pentru executarea eficientă a hotărârilor judecătorești.
În cadrul lucrărilor conferinței, dna Oxana Novicov a prezentat un discurs referitor la răspunderea disciplinară a executorilor judecătorești, cît și despre rolul organului profesional în asigurarea eticii și disciplinei profesionale a executorilor judecătorești.
Conferința a fost organizată cu suportul Asociației executorilor judecătorești privați din Ucraina, EU Project "Pravo-Justice" și Ministerul justiției. La eveniment au participat reprezentanți ai profesiei din Lituania și Moldova, cît și reprezentanți ai Minsterului Justiției.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova