15.06.2020

Problema minorului rămas fără ocrotirea părinților și cu datoriile părintelui decedat - în vizorul UNEJ

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a recepționat adresarea Direcției Pentru Protecția Drepturilor Copiilor Sectorului Râșcani prin care se solicită suport în protecția drepturilor copilului minor rămas fără octrotirea părintească.

În speță, copilul minor de 8 ani în rezultatul decesului mamei solitare a rămas fără octrotirea părintească și la moment este plasat într-un serviciu social. Direcția Pentru Protecția Drepturilor Copiilor solicită susținerea privind lichidarea datoriilor acumulate la executorii judecătorești către mama minorului, având în vedere ”că copilul dispune de certificat de calitate moștenitor al mamei sale, iar la moment organele abilitate intreprind și alte măsuri în vederea asigurării copilului cu spațiu locativ, rămas în rezultatul decesului mamei”.

Potrivit prevederilor art.49 din Constituția Republicii Moldova ”Toate preocupările privind întreţinerea, instruirea şi educaţia copiilor orfani şi a celor lipsiţi de ocrotirea părinţilor revin statului şi societăţii. Statul stimulează şi sprijină activitatea de binefacere faţă de aceşti copii”.

Chiar dacă Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești și executorii judecătorești, realizează situațiadificilă în care seaflă minorui, aceștia nu dispun de atribuții ce ar permite soluționarea acestei situații.

Necesitatea ajustării cadrului legislativ în vederea protecției a copiilor minori aflate în situații similare este necesară și pentru a asigura realizarea prevederilor art.22 din Legea nr.338 privind protecția copiilor ”Copiii, care temporar sau permanent sânt lipsiţi de mediul familial sau care, în propriul lor interes, nu pot fi lăsaţi în acest mediu, se bucură de protecţie şi ajutor special din partea statului, conform legislaţiei.”

Astfel, exprimăm convingerea că statul, reprezentat de Ministerul Justiției și Avocatul Poporului pentru drepturile copiilor, va depune diligența necesară în a identifica soluții pentru copiii aflați în astfel de situații.

Totodată, UNEJ semnalează necesitatea identificării unor soluții legale pentru situații similare celei descrise în adresarea menționată și își exprimă disponibilitatea de a fi implicată în procesul de identificare a necesităților de intervenție legislativă în acest sens.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova