12.03.2020

Suspendarea organizării activităților cu caracter public, în vederea prevenirii răspîndirii COVID-19.

Avînd în vedere evoluția situației epidemiologice din țară și necesitatea unor măsuri de prevenire a extinderii numărului de îmbolnăviri, întru prevenirea și limitarea răspîndirii epidemiei virusului COVID-19, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești suspendă organizarea activităților cu caracter public (ședințe) ale Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești, activităților cu caracter instructiv, seminarii, conferințe, audiența cetățenilor de către președintele și angajații UNEJ și se restricționează accesul publicului în sediul UNEJ, pînă la 23 martie 2020.

Corespondența adresată Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești se va depune la email: unejmoldova@gmail.com sau în cutia poștală amplasată la intrare.

Programul  de lucru cu publicul al birourilor executorilor judecătorești va fi stabilit individual de fiecare executor judecătoresc acordîndu-se prioritate comunicării via email/telefon cu părțile procedurilor de executare si cetățenii.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova