03.03.2020

SUPORT ÎN SPORIREA EFICIENȚEI ȘI CALITĂȚII SISTEMULUI JUDICIAR IN REPUBLICA MOLDOVA

Primăvara a început cu vești bune pentru sistemul de executare din Republica Moldova. În zilele de 2 și 3 martie au debutat activitățile proiectului comun al Comisiei Europene si a Consiliului Europei "SUPORT ÎN SPORIREA EFICIENȚEI ȘI CALITĂȚII SISTEMULUI JUDICIAR IN REPUBLICA MOLDOVA ", axate pe susținerea și fortificarea sistemului de executare și a celui judecătoresc.

Evenimentul a marcat debutul misiunii echipei de experți, care se vor concentra pe studierea evouluției sistemului de executare în ultimii 10 ani si pe identificarea unor soluții pentru provocările existente la moment în activitatea sistemului.

La fel, experții  vor lucra, în comun cu reprezentanții UNEJ și ai MJ la elaborarea unor criterii de evaluare a performanțelor sistemului de executare, dar și la conturarea standardelor profesionale pentru executorii judecătorești.

Experții, dar și reprezentanții organizațiilor cu care interacționează executorii judecătorești au apreciat drept o reușită reforma sistemului de executare realizată in 2010, menționînd sporirea eficienței executării, buna organizarea a profesiei și reușitele in sensul obținerii accesului la informațiile relevante procedurii de executare. 

Totodată, au fost identificate si oportunități pentru modernizarea si eficientizarea procedurilor de lucru. Astfel, experții au susținut inițiativa si eforturile UNEJ în sensul creării unui sistem informațional de evidență și gestionare a procedurilor de executare, a cărui prezentare a fost facută în cadrul lucrărilor din data de 03.03.20.

La fel, Ministerul Justitiei a prezentat proiectele avute in derulare pentru crearea unui registru electronic, menit să sprijine activitatea executorilor judecătorești.

O altă inițiativă susținută de proiect si organul profesional al executorilor judecătorești  este și lansarea unei platforme de licitații electronice, pentru a face maxim transparentă si corectă vinzarea silită a activelor de către executorii judecătorești. În acest sens au fost prezentate experiențele altor state care implementează cu succes acest instrument.

Realizarea acestor misiuni ambițioase se va efectua  cu suportul misiunii experților CEPEJ (din Lituania, Olanda,  Franța si România), acordat prin intermediul proiectului, în cadrul Parteneriatului Estic pentru buna guvernare.

 


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova