12.02.2020

Consolidarea reglementărilor privind activitatea profesiilor conexe justiției

La data de 11 februarie 2020, Ministrul Justiției Fadei Nagacevschi a avut o ședință de lucru cu reprezentanții avocaților, notarilor, administratorilor autorizați, executorilor judecătorești întru identificarea deficienților ce țin de reglementarea mecanismului privind asigurarea socială și medicală a reprezentaților profesiilor conexe justiției, precum și mecanismul de impozitare.
Ministrul Justiției a menționat că este necesar de a analiza sub toate aspectele cadrul normativ privind mecanismul de asigurare socială și medicală a reprezentaților profesiilor conexe justiției, precum și mecanismul de impozitare, în vederea implementării prevederilor Planului de activitate al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636 din 11 decembrie 2019.
Reprezentanții profesiilor conexe și-au exprimat viziunile, precum și au înaintat recomandări ce țin de perfecționarea cadrului normativ.
În cadrul ședinței, părțile au convenit asupra efectuării unei analize a legislației, cu înaintarea propunerilor de modificare a acesteia.

http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4754

 


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova