05.12.2019

Reprezentanții UNEJ la cea de-a 3-a plenară a Comisiei Europene pentru eficiența justiției.

În data de 05.12.2019 la sediul Consiliului Europei își desfășoară lucrările cea de-a 33-a plenară a Comisiei Europene pentru eficiența justiției (CEPEJ).

La lucrările acestei plenare au fost invitați și reprezentanți ai UNEJ, avînd în vedere că unul din subiectele incluse în agenda de lucru vizează un proiect al Consiliului Europei care are printre beneficiari și sistemul de executare din Republica Moldova.

Acest proiect va fi lansat oficial la data de 10.12.2019 și va cuprinde o serie de activități menite să sprijine sistemul de executare din RM, prin oferirea de asistență tehnică, consultanță și instruiri.

În cadrul ședinței CEPEJ reprezentanții Consiliului Europei au prezentat principalele direcții de activitate ale proiectului, iar reprezentantul UNEJ a expus așteptările față de acest proiect.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova