03.07.2017

La Oficiul Avocatului Poporului a avut loc o întrevedere cu preşedintele UNEJ, Roman Talmaci

Respectarea interesului superior al copilului trebuie să fie o prioritate în procesul de executare a deciziilor judecătorești în cauzele ce-l privesc

Recent, la Oficiul Avocatului Poporului a avut loc o întrevedere cu preşedintele Uniunii Naţionale a executorilor judecătoreşti, Talmaci Roman în cadrul căreia au fost discutate subiecte de interes comun privind executarea deciziilor judecătorești în cazurile ce privesc copii, în temeiul documentelor executorii.

Astfel a fost vizată eficientizarea procedurilor de încasare a pensiilor de întreţinere, identificarea modalităților de executare documentelor executorii privind stabilirea domiciliului copilului şi asigurarea întrevederilor acestuia cu ambii părinţi.

Maia Bănărescu, Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului a precizat că subiectele discutate au fost sesizate din adresările cetățenilor, inclusiv copii și a subliniat importanța respectări interesului superior al copilului în procesul de executare a deciziilor judecătorești în cauzele cei privesc, minimalizarea implicării copiilor pentru evitarea revictimizării și neafectării stării psiho-emoționale a acestora. La fel, esențial este să se explice părților procedura de contestare a documentelor executorii.

Dl Talmaci, a prezentat unele date statistice vizând situaţia documentelor executorii de încasare a pensiilor de întreţinere, a căror beneficiari sunt peste 40 mii de copii, iar rata medie de restanţă la achitarea pensiei de întreținere pe un document executoriu (conform datelor prealabile) este de 11 luni.

Urmare a discuţiilor, au fost formulate propuneri concrete de soluţionare a problemelor abordate, inclusiv prin elaborarea şi promovarea unor modificări legislative, sporirea implicării organului de tutelă şi curatelă în executările silite vizând  minorii, analiza proiectelor de modificare a cadrului legislativ prin prisma impactului social. De asemenea s-a menționat importanța instruirii executorilor judecătorești, reprezentanților autorităților tutelare și alți actori implicați.

La finalul întâlnirii s-a convenit asupra menţinerii dialogului instituţional şi prioritizării activităţilor pentru asigurarea protecţiei minorilor şi a altor categorii de creditori social-vulnerabili.

 


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova