12.11.2019

Primul Congres al executorilor judecătorești din Argentina

În datele de 7-9 noiembrie în or. Buenos Aires (Argentina) a avut loc primul Congres al executorilor judecătorești din Argentina. Evenimentul a reunit reprezentanți ai organizațiilor profesionale ale executorilor judecătorești din America Latină (Argentina, Brazilia, Paraguai), dar și din Europa (Belgia, Franța România, Republica Moldova, Portugalia, Spania).

În cadrul Congresului au fost dezbătute mai multe subiecte de actualitate pentru executorii judecătorești din America Latină, printre care securitatea exercitării profesiei de executor judecătoresc, combaterea numeroaselor cazuri de violență împotriva executorilor judecătorești, dar și îmbunătățirea accesului la informația despre activele debitorilor.

La fel, în cadrul lucrărilor Congresului a avut loc și lansarea unei lucrări, al cărei autor este un executor judecătoresc argentinian, care dezbate subiectul rolului de conciliator al executorului judecătoresc.

După încheierea lucrărilor Congresului, reprezentanții organizațiilor prefesionale din Argentina, Brazilia, dar și UIHJ au semnat un memorandum, angajîndu-se să colaboreze întru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale executorilor judecătorești, reducerea cazurilor de violență contra acestora și îmbunătățirea activității de instruire a executorilor judecătorești.

La lucrările Congresului au participat și dnii Marc Schmitz, președinte UIHJ, cît și Hose Luis Ortega, vicepreședinte UIHJ.
 


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova