22.06.2017

Întrevedere cu reprezentanții proiectului CEDR .

În dimineata zilei de 21.06.17, președintele UNEJ, Roman Talmaci și secretarul general, Oxana Novicov, au avut o intrevedere cu reprezentanții proiectului CEDR - proiect finanțat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, orientat spre promovarea și dezvoltarea medierii prejudiciare în Moldova.

Pe durata întrevederii au fost discutate perspectivele dezvoltării medierii în republică și eventualul aport al UNEJ și executorilor judecătorești la fortificarea acestei instituții, dar și dificultățile existente în prezent la acest segment. Dl . Grossman, director al CEDR, a menționat că avantajul executorilor judecătorești, care își vor dori să se califice și ca mediatori, este faptiul că ei ar putea fi implicați atît în medierea prejudiciară, cît și în cea postjudiciară, datorită statutului și atribuțiilor sale.

Președintele UNEJ și directorul  CEDR au convenit asupra examinării posibilității implicării executorilor judecătorești interesați în instruirile oferite de CEDR - instruiri, care, potrivit dlui Grossman, au un caracter aplicativ și sunt conforme standardelor internaționale.

În context, reamintim că potrivit modificărilor operate prin legea nr. 86 din 28.04.16 în Legea privind executorii judecătorești, activitatea executorilor judecătorești este compatibilă cu cea de mediator și arbitru.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova