02.10.2019

Conferința științifică „Realități și perspective ale învățământului juridic național”

Pe parcursul zilelor  1 și 2 octombrie 2019 s-a desfășurat Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională  „Realități și perspective ale învățământului juridic național”, prilejuită aniversării a șase decenii de activitate a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova.

Manifestarea științifică a reunit cadre didactice și doctoranzi din cadrul facultăților de drept din Republica Moldova, din România, din Ucraina, dar și practicieni reputați din țară și de peste hotare.

La eveniment au participat și reprezentanți ai UNEJ, executori judecătorești, alături de colegii executori judecătorești din România și Ucraina.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova