06.08.2019

Convocarea Congresului XIII ordinar al executorilor judecătorești.

În temeiul p. 5.5-5.7 și 5.10 ale Statutului UNEJ, Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești prin Hotărîrea nr. 44 din 18.07.2019, a hotărît convocarea Congresului XIII ordinar al executorilor judecătorești în data de 06 septembrie 2019.

Agenda de lucru a Congresului respectiv cuprinde următoarele:

Prezentarea raportului anual al Consiliului

Prezentarea raportului financiar anual

Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.

Prezentarea și după caz, aprobarea Regulamentului de activitate al Comisiei de cenzori. 

Aprobarea sumei minime de asigurare de răspundere civilă.

Adoptarea programului de activitate și a bugetului UNEJ pentru anul viitor

 

 

 


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova