11.06.2019

Masă rotundă cu genericul „ABSOLVENTUL FACULTĂȚII DE DREPT: ÎNTRE CUNOȘTINȚELE TEORETICE ȘI COMPETENȚELE PERSONALE”

În data de 07.06.2019 Departamentul Drept Procedural al Facultății de drept al Universității de Stat din Moldova a organizat o masă rotundă cu genericul „ABSOLVENTUL FACULTĂȚII DE DREPT: ÎNTRE CUNOȘTINȚELE TEORETICE ȘI COMPETENȚELE PERSONALE”

Acest eveniment avea drept scop identificarea așteptărilor potențialilor angajatori vis-a-vis de viitorii absolvenți ai facultății.

Organizatorii au reunit la eveniment reprezentanți ai tuturor segmentelor sectorului justiției – judecători, procurori, executori judecătorești, notari, avocați, adiministratori autorizați și mediatori.

Evenimentul a inclus și 3 ateliere, în care invitații au formulat sugestii și solicitări față de pregătirea studenților.

Atelierul care a reunit judecătorii și procurorii a fost moderat de dl Clima Vladislav, președinte al Asociației Judecătorilor din Republica Moldova, judecător la Curtea de Apel Chișinău, atelierul ce a reunit notarii și avocații a fost moderat de dna Secrieru Iana, notar și dna Soțchi Inna, avocat, iar atelierul ce a reunit executorii judecătorești, administratorii autorizați și mediatorii a fost moderat de dna Novicov Oxana, secretar general al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.

Concluziile comune expuse de moderatorii tuturor celor 3 grupuri au vizat potențarea aspectului aplicativ al învățării, instituirea cursurilor de elocință judiciară și înserarea aspectelor în instruire în tehno-redactare și analiza textelor juridice.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova