06.06.2019

Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești și-a reluat activitatea

La data de 05 iunie 2019 a avut loc prima ședință a Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești, în contextul intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiției nr.133 din 22.05.2019 cu privire la constituirea Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești.

La ședință au participat membrii permanenți și membrii supleanți ai Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești.

Președintele UNEJ dl Devderea Valeriu, la deschiderea ședinței, a solicitat membrilor Colegiului disciplinar maximă diligență și corectitudine în exercitarea mandatului, accentuînd că aceștia au o mare responsabilitate pentru a asigura funcționarea echidistantă a mecanismului de atragere la răspundere disciplinară.

În cadrul ședinței a fost ales președintele Colegiului disciplinar. Urmare a exprimării votului de către membrii Colegiului, în unanimitate, în funcție de președinte a fost aleasă dna Slusarenco Svetlana (desemnată în cadrul Colegiului ca reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului).

De asemenea, conform prevederilor normative, președintele Colegiului a dispus crearea completelor de admisibilitate formate din: dna Rusu Lilia, dna Catan Tatiana și dl Botnari Veaceslav și, corespunzător, dna Rusu Cristina, dl Furdui Ion și dl Vînaga Corneliu.

Pe parcursul şedinţei au fost abordate şi probleme de ordin administrativ și organizatoric, aferente activității Colegiului.

Prima ședință a completelor de admisibilitate va avea loc la data de 21.06.2019. Totodată, în cadrul ședinței din 21.06.2019, va fi determinată data și ordinea de zi a ședinței Colegiului disciplinar pentru examinarea în fond a sesizărilor (declarate admisibile).


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova