26.04.2019

convocarea Consiliului UNEJ

Dispoziţie

cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului UNEJ

În conformitate cu prevederile p. 5. 59 și p. 5.76 al Statutului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești,

                                                                            Dispun:

1. Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului UNEJ pentru data de 02.05.2019, ora 12.00, la sediul UNEJ (mun. Chișinău, str. Kiev 3/a, et. 3).

2. A aduce prezenta dispoziție și proiectul agendei la cunoștința membrilor Consiliului și tuturor executorilor judecătorești.
 

Anexă: agenda în proiect;

PREȘEDINTE                                                                      Valeriu DEVDEREA

 

Agenda ședinței Consiliului UNEJ din 02.05.19

1.     Aspecte organizatorice nesoluționate în ședințele precedente.

2.     Examinarea următoarelor subiecte:

-  contestația executorului judecătoresc George Boțan, nr. 380;

-  cererea executorului judecătoresc Pavel Botnaru, nr. 407;

-  adresarea Serviciului Fiscal de Stat (remisă de Ministerul Justiției), nr. 440;

-  demersul Ministerului Finanțelor, nr. 431;

-  demersul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 422;

-  demersul dlui Vladislav Constantiniuc, președinte CTEJ Sud, nr. 446;

3.     Informarea membrilor Consiliului despre gradul de realizare a unor Hotărîri ale Consiliului.

4.     Desemnarea membrilor în componența Comisiei de concurs și stabilirea taxei de înscriere la concursul de admitere în calitate de executor judecătoresc stagiar.

5.     Deciderea în privința unor restanțe la achitarea plăților către UNEJ.

6.     Examinarea subiectelor amînate din ședințele precedente.

7.     Diverse.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova