08.04.2019

Peste două mii de decizii luate de executorii judecătorești, contestate în 2018

Pe parcursul anului 2018, în instanțele de judecată au fost înregistrate 2.138 de contestanții privind încheierile executorilor judecătorești. În majoritatea cazurilor magistrații au decis să nu modifice actele contestate. Datele au fost publicate de Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești (AAIJ).

Astfel, din totalul cererilor depuse - 2.138 la număr, 141 au fost restituite, 17 au fost retrase, iar altele 599 sunt încă în proces de examinare. Potrivit AAIJ, 1.843 de contestați au fost soluționate, iar deciziile luate de magistrații sunt:

să nu modifice actul contestat - 1.077;
să modifice încheierea execturilor judecătorești - 262;
încheieri casate - 504.
În cazul încheirilor casate, judecătorii au decis să scoate cererea de pe rol în 186 de cazuri, să emită o încheiere nouă, de 181 de ori, iar în restul 137 de cazuri procedura a fost încetată.

Cele mai multe contestații examinate în instanță au vizat:

- suspendarea si încetarea procedurii de executare;
- încasarea si restituirea cheltuielilor pentru efectuarea actelor de executare;
- asigurarea executării documentului executoriu;
- recuzarea executorului judecatoresc;
- restituirea documentului executoriu.

www.bizlaw.md


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova