24.01.2019

Sesizările înregistrate la Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești vor fi examinate după desemnarea noii componențe.

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești informează că în legătură cu expirarea mandatelor membrilor Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești desemnați prin ordinul ministrului justiției pentru o perioadă de 2 ani, examinarea și soluționarea adresărilor înregistrate la Colegiul disciplinar vor fi realizate după constituirea noii componențe a Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești.

În această privință, comunicăm că toate sesizările parvenite în adresa Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești sunt înregistrate în Registrul de evidență a sesizărilor și vor fi puse pe ordinea de zi a Colegiului disiciplinar spre examinare conform procedurii stabilite de prevederile Legii nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătorești și ale Regulamentului de activitate al Colegiului disiciplinar al executorilor judecătorești, după aprobarea noului ordin al ministrului justiției cu privire la constituirea Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova