21.01.2019

Discuții referitoare la aprobarea Indicațiior metodice privind contabiliatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției.

În data de 17.01.19 la sediul UNEJ a avut loc tradiționala întrevedere de joi cu executorii judecătorești. La solicitarea executorilor judecătorești, întrevederea dată a început mai devreme și a avut un subiect prestabilit, solicitat de mai mulți dintre executori judecătorești. 

Subiectul discutat în această întrevedere cu cei circa 30 executori judecătorești interesați de subiect a fost interacțiunea cu organul fiscal in contextul procedurilor de executare si ordinul ministrului finanțelor nr. 216 din 28.12.2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind ținerea contabilității pentru persoanele fizice care desfășoară activitatea profesională în sectorul justiției.

Executorii judecătorești și-au exprimat dezacordul cu prevederile instrucțiunii menționate mai sus, solcitînd ca în proxima ședință a Consiliului UNEJ să fie examinată posibilitatea contestării acesteia, iar organului emitent, cît și celui fiscal să li se solicite explicații privind modul de aplicare ale unor prevederi din Instrucțiune.

Opinia generalizată a participanților a fost ca ținerea contabilității in modalitatea prevăzută de Instrucțiunea menționată este o adevărată povară pentru executorii judecătorești și va afecta iminent eficiența activității de executare silită. 

Totodată, executorilor judecătorești le-au fost solicitate opiniile și propunerile referitor la actul menționat.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova