14.12.2018

Membrii Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești și-au încheiat mandatul.

Mandatul membrilor Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești, desemnați prin ordinul ministrului justiției din 9 decembrie 2016, a expirat de curînd.

Pentru a totaliza rezultatele acestei componențe a Colegiului disciplinar, UNEJ a invitat membrii permanenți, cît și cei supleanți la sediul său.

Pe durata mandatului de 2 ani, membrii Colegiului disciplinar au examinat 525 sesizări, fiind emise 525 decizii, dintre care 306 de declarare a inadmisibilității sesizărilor, 69 de aplicare a sancțiunii disciplinare în privința executorilor judecătorești și 118 de respingere a sesizărilor înaintate.

 Conducerea UNEJ a mulțumit membrilor Colegiului disciplinar pentru munca depusă, reiterînd că etica și corectitudinea executorilor judecătorești sunt valori pe care organul profesional le cultivă împreună cu organul disciplinar.

La fel, membrii Colegiului disciplinar au formulat unele sugestii și recomandări pentru îmbunătățirea activității viitoarei componențe a Colegiului disciplinar.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova