19.10.2018

Felicitări dragi juriști!

Cu prilejul Zilei profesionale a juristului, Vă dorim multă sănătate, bucurie, fericire în familie, prosperare în plan profesional și personal.

Să omagiem noblețea celor care-și aduc aportul la ocrotirea valorilor fundamentale ale societății în spiritul dreptății, adevărului și echității.

Fie ca, eforturile Dumneavoastră pentru dezvoltarea continuă a unui cadru legal durabil, să fie apreciate de cetățenii acestei țări și să Vă servească pe viitor drept călăuză în realizarea misiunilor nobile.

Cu respect,

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești.

 


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova