23.09.2018

În cadrul lucrărilor Congresului în semn de gratitudine pentru contribuția la consolidarea profesiei celor invitați le-au fost acordate distincții si insigne onorifice.

În cadrul lucrărilor Congresului executorilor judecătorești din 21.09.18, au fost prezentate si distribuite membrilor UNEJ si invitaților de onoare 3 lucrări, a căror lansare a fost anunțată anterior.
Și deoarece motto-ul lucrării "Executorul judecătoresc în spațiul basarabean" a fost "Păstrăm  tradițiile. ..", in calitate de oaspeți de onoare la lansarea lucrărilor au fost invitate persoane care au lucrat anterior ca și executori judecătorești sau au contribuit la crearea cadrului normativ al profesiei. Printre aceștia - ex-directorii/vicedirectorii Departamentului de executare - dnii Sabii Tudor și Golubțov Ion , conducerea Ministerului Justitiei - actuala si anterioara - dna Eftodi Victoria,  dnii Cebotari Vladimir, Grosu Vladimir, Eșanu Nicolae; dl Visternicean Dumitru, judecător CSJ si "părinte" al legislației de executare,  dar și dnul Tașca Mihai, doctor in drept, cercetător științific superior, ASM, care a prefațat lucrarea menționată.
În semn de gratitudine pentru contribuția celor invitați la consolidarea profesiei le-au fost acordate distincții și insigne onorifice.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova