12.09.2018

3 lucrări de specialitate vor fi lansate în cadrul Congresului al XII al executorilor judecătorești

În data de 21.09.2018, în cadrul lucrărilor Congresului al XII, vor fi prezentate executorilor judecătorești și invitaților la Congres 3 lucrări de specialitate, relevante pentru profesioniștii din domeniul dreptului.

Lucrarea ”Executorul judecătoresc în spațiul basarabean” vine să prezinte traseul parcurs de profesia noastră de-a lungul secolelor și cuprinde informații, documente și poze de arhivă, valorificate și adunate cu mult drag de cei,  ce au contribuit la formarea acestei lucrări.

Lucrarea oferă o viziune istorică asupra profesiei de executor judecătoresc, arătând originile ei, etapele prin care aceasta a trecut, marchează schimbările în statutul și denumirea profesiei și prezinte nume și personalități remarcabile pentru istoria meseriei noastre.

Lucrarea are o arie de extindere semnificativă nu doar istorico-temporară, ci și geografică, ea oferind informații despre reglementarea executării silite în Republica Moldova, Țările Românești și Ukraina, dar și unele  repere despre executarea silită în dreptul roman, dreptul francez, cel englez și rusesc.

Lucrarea e prefațată de dl Tașcă Mihai, dr. în drept, cercetător al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM.

Ne-am propus să păstrăm tradițiile profesiei de executor judecătoresc prin această lucrare și să întărim fundamentele încrederii că profesia noastră e veche, nobilă și cu viitor.

Multumim pe aceasta cale tuturor colegilor ce s-au implicat in elaborarea respectivei lucrări.

Culegerea de lucrări ale Conferinței internaționale „Răspunderea penală, materială și disciplinară a executorului judecătoresc”, organizată de Facultatea de Drept a Universității de Stat din Republica Moldova şi Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din Republica Moldova, în parteneriat cu Editura Universul Juridic, România, cuprinde valoroase comunicări științifice ale  participanților la acest eveniment (printre care profesori universitari şi judecători din Republica Moldova, procurori la Parchetul pe lîngă Înalta Curte de Casație și Justiție din România, formatori ai  Institutului Național al Magistraturii din România,  inspectori judiciari la Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii din România, membrilor Colegiilor disciplinare ale executorilor judecătoreşti din Republica Moldova şi Bulgaria).

Aceștia  tratează aspecte ce țin de încadrarea acțiunilor executorului judecătoresc în baza art. 328 al Codului Penal al Republicii Moldova, temeiurile și limitele răspunderii disciplinare și a celei materiale a executorului judecătoresc, modalități de soluționare a concursului între executarea silită și o măsură asiguratorie aplicată în procesul penal.  

”Ghidul  de bune practici și standarde profesionale pentru executorii judecătorești”  - lucrare care a fost elaborată grație suportului acordat de Programul de Vecinătate Estică al Uniunii Europene pentru Republica Moldova „Sprijin acordat sistemului de executare, probațiune și reabilitare în Moldova.”

Respectiva lucrare oferă o analiză amplă a standardelor profesionale internaționale în domeniul executării silite și a  legislației naționale, prin prisma practicii CEDO și altor acte normative emise de instituțiile Uniunii Europene.

Astfel, lucrarea dată elucidează aspectele legate de standarele internaționale în domeniul executării, organizarea profesiei de executor judecătoresc în Republica Moldova și cerințele impuse față de executorul judecătoresc, admiterea în profesia de executor judecătoresc, serviciile prestate de executorul judecătoresc, sistemul de monitorizare și control a executorului judecătoresc, etica și procedurile disciplinare, pregătirea profesioală a executorilor judecătorești. Un capitol distinct al lucrării vizează executarea transfrontalieră, cuprinzând analiza tratatelor și actelor normative relevante în această materie.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova