21.08.2018

Convocarea Congresului XII ordinar al executorilor judecătorești

În temeiul p. 5.5-5.7 și 5.10 ale Statutului UNEJ, Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești prin Hotărîrea nr. 57 din 14.08.2018, a hotărît convocarea Congresului XII ordinar al executorilor judecătorești în data de 21 septembrie 2018.

 Agenda de lucru a Congresului respectiv cuprinde următoarele:

- prezentarea raportului anual al Consiliului;

- prezentarea raportului anual al secretarului general și a raportului comisiei de cenzori;

- examinarea proiectului de modificare a Statutului UNEJ;

- alegerea președintelui UNEJ, membrilor Comisiei de cenzori, membrilor Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești;

- examinarea Regulamentului fondului de ajutor reciproc;
- adoptarea programului de activitate și a bugetului UNEJ pentru anul viitor și altele.

 


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova