16.08.2018

Discuții de specialitate privind aplicarea legislației contravenționale, conținutul și modul de comunicare a documentelor executorii.

În data de 15.08.2018 la sediul Ministerului Justiției a avut loc o întrevedere a reprezentanților Ministerului Justiției, Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și autorităților ai căror angajați au statut de agenți constatatori (MAI, SFS, Consiliul Concurenței, IGP de Frontieră etc).
Ședința a fost convocată de Ministerul Justiției la inițiativa UNEJ, pentru a discuta modalitatea de interacționare a executorilor judecătorești cu agenții constatatori la punerea în executare a documentelor executorii,  inclusiv în contextul Hotărârii Curții Constituționale  nr. 39 din 14 decembrie  2017 și nr. 7 din 26 aprilie 2018.
În cadrul ședinței s-a discutat modul în care urmează a fi întocmite deciziile agenților constatatori, elementele necesare a se regăsi în acestea, cît și necesitatea probării faptului că decizia este adusă la cunoștința contravenientului, pentru a asigura respectarea întocmai a hotărîrilor  Curții Constituționale numite mai sus.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova