18.06.2018

Instruiri internaționale în vederea respectării Standardelor Profesionale pentru executorii judecătoreşti din Republica Moldova.

În perioada 4-14 iunie, proiectul EUTAP4 a organizat 6 cursuri cascadă pentru executorii judecătorești în vederea instruirii acestora asupra implementării standardelor profesionale în birourile sale. La cursurile respective au participat peste 112 executori judecătorești.

Reamintim că experții proiectului sus-numit, în comun cu Ministerul Justiției și Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești au elaborat un proiect de modificare a Legii privind executorii judecătorești, care va crea premisele necesare pentru implementarea standardelor profesionale și auditingul ulterior al implementării acestora.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova