15.05.2018

Lansarea monografiei „Asigurarea cu pensie de întreținere a copiilor cu părinți divorțați”.

Ziua Familiei a fost marcată prin lansarea unei monografii intitulate „Asigurarea cu pensie de întreținere a copiilor cu părinți divorțați”.

Această lucrare  a fost realizată prin efortul comun  al echipei Institutului Național de Cercetări Economice (Centrul de Cercetări Demografice) și al unor executori judecătorești.

Lucrarea e dedicată aspectelor sociale, juridice și economice, a (ne)încasării pensiilor pentru întreținerea copiilor. Ea conține date statistice și sociologice extrem de interesante privind cauzele și efectele divorțului, problemele sesizate de creditori în executarea silită a pensiei de întreținere, dar și percepția debitorilor, judecătorilor, avocaților și executorilor judecătorești referitor la acest subiect. Inclusiv autorii analizează indicatorii statistici comunicați anterior de executorii judecătorești referitor la numărul de luni restante, etc.

În finalul lucrării autorii  conturează unele concluzii și recomandări vizînd politicile  statului în acest domeniu.

Pe această cale, aducem mulțumiri tuturor colegilor care s-au arătat deschiși pentru colaborare la efectuarea acestui studiu și Vă felicităm cu Ziua familiei.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova