04.05.2018

Președintele UNEJ participă la lucrările Congresului XIII mondial al Executorilor Judecătorești.

La solicitarea UIHJ, dl Talmaci a susținut în cadrul lucrărilor Congresului o comunicare referitor la mecanismul de implementare și corespundere a standardelor profesionale  ale executorilor judecătorești în Republica Moldova.

Participanții au făcut schimb de opinii referitoare la procedurile de urmărire a bunurilor, obținerea informațiilor despre patrimoniul debitorului și altele.

 Un subiect aparte, care a provocat un viu interes al participanților a fost modalitate de urmărire a criptovalutei. În acest sens, opinia generală a fost că mecanismele existente nu acoperă acest tip de urmărire și ele trebuiesc aduse în concordanță cu ritmul timpurilor.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova