20.04.2018

Convocare Congres

în cadrul ședinței Consiliului UNEJ din 20.04.18 s-a decis asupra convocării   Congresului extraordinar al executorilor judecătorești în data de 21.05.18, orele 12.00.

 În cadrul lucrărilor Congresului respectiv vor fi abordate următoarele subiecte:

- alegerea membrului supleant pentru Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești (avînd în vedere demisia unuia dintre membrii aleși de Congres în Colegiul disciplinar);

- examinarea proiectului de modificare a Statutului UNEJ, conform propunerilor formulate în cadrul ședintei  Consiliului din 20.04.18;

- prezentarea raportului de activitate a Consiliului;
- alegerea componenței Consiliului UNEJ și a președintelui UNEJ;

- eventual, alte subiecte propuse pentru a fi incluse în ordinea de zi.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova