05.02.2018

VIZITĂ DE STUDIU ÎN LITUANIA

În data de 30.01.18, delegația RM a vizitat trei birouri ale executorilor judecătorești din Klaipėda, Lituania și tribunalul din acest oraș.

În cadrul discuțiilor purtate cu executorii judecătorești vizitați, membrii delegației au avut posibilitatea să afle mai multe detalii despre condițiile și termenii de păstrare a arhivei, accesul la baza unică centralizată, ce conține informații despre datele de identificare ale persoanelor fizice și juridice, activitatea desfășurată de către acestea; conturile bancare deținute și veniturile înregistrate; bunurile mobile/imobile înregistrate cu drept de proprietate și grevările existente; date generale despre eventualii condamnați și instituția penitenciară în care sunt deținuți etc.

Întrevederea de la tribunalul Klaipėda cu judecătorii și personalul auxiliar al acestei instituții a vizat subiecte de interes comun, precum modul de repartizare a dosarelor, interacțiunea și colaborarea dintre tribunal și Camera Executorilor Judecătorești din Lituania, procedura de examinare a contestațiilor împotriva actelor/acțiunilor executorilor judecătorești etc.

Participanții delegației au apreciat drept benefică procedura simplificată de examinare a contestațiilor împotriva actelor de executare, care, în esenţa, se limitează la verificarea formei şi conţinutului materialelor prezentate și adoptarea deciziei pe baza probelor administrate.

Magistrații tribunalului din Klaipėda au menționat că examinarea cauzelor în procedură simplificată lasă la latitudinea instanței  invitarea părților pentru depunerea explicațiilor, oferind, în acest mod, avantajul soluționării cu celeritate a dosarelor.

De asemenea, membrii delegației au avut posibilitatea să vada cum arată sălile de judecată, birourile magistraților și cum funcționează sistemul informatic al tribunalului, marea parte a documentelor (dosarelor) fiind în format electronic.

In decursul întrevederii, datorită deschiderii și receptivității reprezentanților instituțiilor vizitate, au fost identificate numeroase bune practici care ar putea fi implementate cu succes în Republica Moldova.

 


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova