02.02.2018

Întrevedere cu experții EUTAP 4 privind modificarea sistemului cheltuielilor de executare.

În data de 01.02.2018 la sediul Ministerului Justiției a avut loc o întrevedere cu experții EUTAP 4, avînd ca subiect modificarea sistemului cheltuielilor de executare.

În cadrul întrevederii s-au discutat mai multe opțiuni pentru sporirea transparenței modului de formare a cheltuielilor de executare.

Totodată, conducerea Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești a insistat asupra luării în calcul la formarea tarifelor nu doar a costurilor efective, ci și a muncii intelectuale a executorilor judecătorești, semnalînd pericolul imposibilității întreținerii activității în cazul unor reduceri a tarifelor, corelate cu scăderea ratei de executare.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova