29.12.2017

LA MULȚI ANI!!!

       Stimați colegi și prieteni,

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din Moldova Vă felicită cordial cu prilejul sărbătorilor de iarnă!

Crăciunul și sărbătorile de iarnă  sunt multașteptate de fiecare dintre noi. Ele  dintotdeauna  ne aduc speranța în  mai bine și schimbări pozitive.

Evident, anul 2017 ne-a adus nouă multe clipe plăcute, de neuitat.

În mod special vreau să evidențiez cîteva momente, care au marcat viața profesiei în anul care trece:

-  la 28.04.2017  au intrat în vigoare modificările la Codul de executare,

- frumoasa și rodnica relație pe care o avem cu confrații noștrii de peste Prut a fost oficializată prin  semnarea unui  acord de colaborare cu  Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din Romania;

-  a fost consolidată  buna colaborare și agreată intenția  semnării  unui acord de colaborare cu Serviciul Federal de Executare Silită din Rusia;

-  au trecut contolul constiuționalității și au fost menținute  în textul Codului de executare prevederile  privind plata cheltuielilor de executare conținute la lit. f) a al.  (4) al art. 38   din Codul de Executare;

-  a fost reglementată procedura de înregistrare a actelor de constatare a faptelor și stărilor de fapt,  sporind  nivelul de protecție și încredere față de actul emis de executorul judecătoresc

-  experiența UNEJ Moldova, în continuare prezintă interes pentru sistemele de executare din alte state, reprezentanții acesteia  fiind  experți internaționali pentru reforma sistemului de executare în Kazahstan și Ucraina 

-         a fost editat vol.II al Ghidului executorului judecătoresc,    ce conține și                 modelele de acte emise de executorul judecătoresc

-  a fost menținut și continuat dialogul  cu  SFS, MAI, ABM și alte autorități naționale.

Astfel UNEJ Moldova a confirmat cu cinste rolul activ de membru al Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești (UIHJ).           

Au fost desigur și omisiuni, precum și nereușite, însă ele rămîn în anul care trece, iar anul care vine este un prilej bun pentru a continua lucruri începute deja,  cu noi viziuni și  forțe.

În anul ce vine,   Vă doresc și mai multă tenacitate în  îndeplinirea  datoriei noastre, în ridicarea nivelului de profesionalism și promovare a bunelor practici ale profesiei. De asemenea, să nu uităm că sporirea  prestigiului profesiei de executor judecătoresc, precum și  creșterea  nivelului de încredere în actul de justiție, trebuie  să rămînă unul  dintre  obiectivele noastre prioritare.

Vreau să aduc mulțumiri întregului corp al executorilor judecătorești și tuturor celor ce contribuie la executarea hotărîrilor judecătorești,  pentru  munca lor,  ce  consolidează și se dezvoltă  activitatae de executare silită, atît de necesară într-un stat de drept.

Sunt convins, că  ne așteaptă un an, în care vom depune eforturi conjugate pentru a transpune aceste planuri  în realizări frumoase.

Vă felicit pe toți cu prilejul frumoaselor sărbători de iarnă, iar trecerea dintre ani să fie sub semnul BUNĂTĂȚII, DRAGOSTEI, TOLERANȚEI și RESPECTULUI !!!

Anul ce vine sa fie anul INTENȚIILOR și FAPTELOR  BUNE !!!

Cu respect,

Roman TALMACI, 

Președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din Moldova


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova