10.04.2017

Obligația trebuie executată în modul corespunzător și cu bună-credință.

În contextul știrii apărute în mass-media, privind achitarea de către directorul unei companii angajatului său, în cadrul procedurii de executare silită, a unui salariu în mărime de 20 000 de lei convertiți în monede de 5, 10, 25 și 50 bănuți, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești ține să atenționeze debitorii obligați pecuniar asupra faptului că, potrivit prevederilor Codului Civil, obligația trebuie executată în modul corespunzător și cu bună-credință.

La fel potrivit Codului Civil, dar și Codului de Executare, costurile executorii obligatoriu le suportă debitorul.

Astfel, în situația cînd obligația pecuniară este stinsă în maniera relatată în știrea menționată mai sus, debitorul ar putea fi impus la achitarea, cel puțin, a cheltuielilor de transport, pază și de inventariere, trecerea în actul de ridicare a numerarului, a monedelor depuse la biroul executorului judecătoresc. Costurile acțiunilor respective sunt achitate per oră de lucru. Astfel, s-ar putea crea situația cînd costul executării obligației ar depăși suma datorată.

Menționăm și faptul, că beneficiarul prestației (creditorul) ar putea refuza primirea acestuia în cazul similar celui relatat, or, obligația de plată a salariului urmează a fi reglementată în contractul de muncă și executată conform acestuia.

Avînd în vedere cele expuse, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești recomandă abținerea de la acțiuni defavorabile, în primul rînd debitorului, și adoptarea unui comportament de bună-credință în relația cu creditorii.


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova