Licitațiile curente

organizate de Executori Judecătorești

. . .
casa de locuit individuală de 73,9 m.p


L I C I T A Ţ I E La 06 iunie 2017 ora 1130 în incinta biroului executorului judecătoresc Coroleţcaia Lilia (or. Orhei bd. Mihai Eminescu nr. 2 et. 1 bir. 12) se va desfăşura licitaţia la care vor fi expuse bunurile ce aparţin debitorilor Somnic Abigaela dom. r. Orhei s. Tabara si Somnic Aurelia dom. or. Orhei str. Iachir nr. 49 ap. 20. Vor fi supuse vînzării casa de locuit individuală de 73,9 m.p. mostenita de la Somnic Nicolae cu construcție accesorie de 24,8 m.p. și terenul pentru construcție de 0,06 ha aflate în or. Orhei strada nr. 8 (sector Nistreana IP CODRU) la prețul de start 600000 lei cu nr. cadastral 6401411.416, 6401411.416.01, 6401411.416.02. Înregistrarea depunerii cererilor, documentelor si acontului de 5% din prețul inițial al bunului propus la licitație, se încheie cu o zi inaintea începerii licitatiei. Inregistrarea prezentei si a primirii biletului de participare la licitație se incheie cu 10 minute înainte de începerea licitației. Cuantumul taxei de participare la licitație pentru fiecare participant este de 60 lei. Conturile la care se va achita acontul: BC Moldindcombank SA, fil „Orhei”, Cont special: MD71ML000000000225103361, c/b MOLDMD2X333, executor judecătoresc Corolețcaia Lilia, telefon: 068401118, 023524776.

Prețul bunului/-rilor:600000 lei
Data limită de înscriere: 05.06.2017 | ora 11/30
Data licitației: 06.06.2017 | ora 11/30
Organizatorul: Coroleţcaia Lilia
Sediul: or. Orhei str. Vasile Lupu nr. 36 of. 1
Telefon: tel. (235) 24776, 068401118; 118@unej.md

terenuri agricole


Executorul Judecatoresc Visnevschi-Cojocaru Oleg anunta licitatia cu privire la vînzarea terenului agricol 1) S-0,9801 ha nr.cad.5511105.223 la pretul 551 092; 2) S-9801 ha nr.cad. 5511105.224 la prtul 551 092; 3) S-0,98 ha nr.cad. 5511105.225 la pretul 551 036 lei amplasate în com.Băcioi mun. Chișinău extravilan ce aparține cu drept de proprietate Rotaru Angela Tudor a.n. 07.09.1974 întru executarea documentului executoriu nr.2-205/15 din 18.11.2015 emis de Judecătoria Ciocana mun. Chișinău. Pretul initial al bunurilor scoase la licitație este cu 20 % mai mic decit stabilit în raportul de evaluare conform art.132 Cod de Executare. Termenul limită pentru depunerea cererii de participare la licitație si a acontul de 5 % din valoarea bunului imobil este pînă la data de 31.07.2017 la contul executorului judecătoresc Vișnevschi-Cojocaru Oleg nr.MD72VI022242800000097MDL la BC,, Victoriabank,,SA fil. Călărași c/f 32999380

Prețul bunului/-rilor:1 653 220
Data limită de înscriere: 31.07.2017 | ora 10.00
Data licitației: 01.08.2017 | ora 10.00
Organizatorul: Vișnevschi – Cojocaru Oleg
Sediul: or. Călărași, str. M. Eminescu 34, et. 2, bir. 7
Telefon: tel. 068401196, 079037636;

Încăpere nelocativă cu suprafaţa de 92,2 m.p.


Executorul judecătoresc, Oleg Ungureanu, anunţă licitaţia publică cu privire la vînzarea bunului imobil încăpere ne locativă cu nr. cadastral 0100108.105.01.105, cu suprafața de 92,2 m.p amplasat în mun. Chișinău, str. Sarmisegetusa, nr. 37/2, ce aparţine cu drept de proprietate debitorului Centrului de Calcul ”Infomac” SA, c/f: 1003600166591. Licitaţia publică va avea loc în incinta biroului executorului judecătoresc, Oleg Ungureanu, mun. Chişinău, str. București, 29, bir. 1A, la data de 02.08.2017 ora 10:00. Preţul iniţial al bunului imobil constituie 357 390 lei. Cererea privind participarea la licitaţie şi acontul în mărime de 5% din preţul bunului imobil şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 60 lei, se depun pînă la data de 01.08.2017 la contul curent al executorului judecătoresc c/f: 43239013; c/c: MD13ML000000002251220326 în BC „Moldindconbank“ SA, fil. Premium, c/b: MOLDMD2X320. Modul de familiarizare a procedurii de procurare a bunului imobil sus menţionat se efectuează prin intermediul executorului judecătoresc, Oleg Ungureanu, tel. 022-22-26-30, 079033811, 068401026.

Prețul bunului/-rilor:357390 lei
Data limită de înscriere: 01.08.2017 | ora 10 :00
Data licitației: 02.08.2017 | ora 10 :00
Organizatorul: Ungureanu Oleg
Sediul: mun. Chişinău, str. București 29, of. 1A
Telefon: tel. 022 22 26 30; mob. 068401026; 079033811;

bun imobil


„Executorul judecătoresc Furdui Ion, cu sediul în m.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, 200, bir.104, anunţă licitaţia publică de vînzare a bunului imobil – încăperea locativă cu suprafaţa de 19,8 m.p., nr. cadastral 0100514.162.01.017 amplasată în m.Chişinău, str.Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, nr.12/2, ap.17, care aparţine cu drept de proprietate debitorului Tanasov Alexandr Nicolai, a.n. 16.10.1957, c/p 2001003514268, la preţul de 225000  lei.

Încăperea se află la etajul II, nu are balcon, nu dispune de comodităţi (baie, bucătărie), acestea fiind comune la 10 odăi, încăperea necesită reparaţie.

Doritorii de a participa la licitaţie urmează să achite acontul de 5% din preţul iniţial al bunului scos la licitaţie, la contul curent special al executorului judecătoresc: c/f 43209010, cod IBAN – MD35EX0000000225139764MD, în BC ”Eximbank” filiala nr.20, cod bancar EXMMMD22477 şi taxa de particpare la licitaţie în mărime de 60 lei.

Familiarizarea cu bunul expus vînzării se face la locul aflării acestuia, pe adresa: Chişinău, str.Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, nr.12/2, ap.17, iar cu materialele privind bunul expus vînzării se face la locul depunerii documentelor, m.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, nr.200, bir.104.

Licitaţia va avea loc la 15.08.2017, ora 1000, în incinta biroului executorului judecătoresc Furdui Ion la adresa: Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, nr.200, bir.104.

Înregistrarea prarticipanţilor şi eliberarea biletelor de participare se va petrece la 15.08.2017, de la ora 9:30 pînă la 9:50. Participanții care au întîrziat la înregistrare nu se admit la licitaţie.

Telefonul executorului judecătoresc: 069224738”.

 

Prețul bunului/-rilor:225000 lei
Data limită de înscriere: 14.08.2017 | ora 10.00
Data licitației: 15.08.2017 | ora 10.00
Organizatorul: Furdui Ion
Sediul: mun. Chişinău, str. Visarion Belinski 61
Telefon: tel. 35-80-08, 068401032,

Teren agricol


Executor judecătoresc Bairac Ilie, licenţa nr. 086, anunţă pentru data de 19.09.2017, ora 11:00 desfăşurarea licitaţiei în incinta biroului executorului judecătoresc or. Ocniţa str. 50 Ani ai Biruinţei 61, privind vânzarea bunurilor ce aparţin debitorului Cebotarean Alexei Piotr după cum urmează: terenul agricol cu n/c. 7857221.105 cu suprafaţa de 1,4918 ha, situat în r. Soroca s. Vasilcău, preţul iniţial de vânzare, fiind de 77324,80 lei, Forma de plată prin Virament. Doritorii de a participa la licitaţie prezintă următoarele documente: 1). cererea de participare la licitaţie, cu indicarea preţului propus pentru bunul scos la licitaţie; 2). copia documentului de plată care confirmă depunerea acontului de 5% din valoarea bunului indicat mai sus, pe contul Executor Judecătoresc Bairac Ilie c/f. 43278014; c/d. MD07ML000000002251460315   în BC “Moldindconbank” SA fil. Ocniţa c/b.MOLDMD2X360, documentul de identitate, dovadă de achitare a taxei de participare la licitaţia în mărime de 60 lei; 3). declaraţia referitor la lipsa interdicţiilor pentru participarea la licitaţie, art.  131 CEx. RM. 4).Primirea cererilor de participare la licitaţie şi a documentelor se încheie cu o zi înainte de data petrecerii licitaţiei. 5). Înregistrarea participanţilor la licitaţie şi eliberarea biletelor de participare se va petrece în ziua desfăşurării licitaţiei, termenul  limită de înregistrare a prezenţei şi primirii biletului  este de data 19.09.2017 de la ora 1030 - 1050,. 6). Doritorii de a se familiariza prealabil cu bunul expus la licitaţie, procedura de vânzare, pot contacta executorul judecătoresc Bairac Ilie la tel. GSM 079027327, (fix/fax) 0(271)-22817 sau a se prezenta la adresa biroului situat în or. Ocniţa str. 50 Ani ai Biruinţei 61 of. 3

Prețul bunului/-rilor:77324,80 lei
Data limită de înscriere: 18.09.2017 | ora 11:00
Data licitației: 19.09.2017 | ora 11:00
Organizatorul: Bairac Ilie
Sediul: or. Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinței 61, bir. 3
Telefon: tel./fax 0-271-22-817; GSM 079027327; 068401086

Casă de locuit, rafturi, mese, frigider-vitrină şi


Executor judecătoresc Bairac Ilie, licenţa nr. 086, anunţă pentru data de 26.09.2017, ora 11:00 desfăşurarea licitaţiei în incinta biroului executorului judecătoresc or. Ocniţa str. 50 Ani ai Biruinţei 61, privind vânzarea bunurilor ce aparţin debitorului ÎI „Bejenari Maria” c/f 1013604001437, fondatorului Bejenar Maria Vasile a.n. 26.04.1943 c/p. 0990712260923 după cum urmează:

Ø  bunurile imobile  cu n/c. 6231204212 –teren aferent cu suprafaţa 0,2519 ha; n/c. 6231204212.01-casă de locuit individuală  cu suprafaţa de 91,5m.p.; ; 6231204212.02 – construcţie accesorie  cu suprafaţa de 20,2 m.p.; 6231204212.03– construcţie accesorie  cu suprafaţa de 7,6 m.p.;; 6231204212.04– construcţie accesorie  cu suprafaţa de 32,5 m.p.;; 6231204212.05– construcţie accesorie  cu suprafaţa de 213,2 m.p.;; 6231204212.06– construcţie accesorie  cu suprafaţa de 6,5 m.p.;  situate în c. Lipnic s. Paustova r. Ocniţa  preţul iniţial de vânzare, fiind de 64000 (șaizeci şi patru mii lei).

Ø  13 (treisprezece) rafturi metalice (comerciale) de culoare verde cu cinci nivele orizontale (poliţă) dublă situate din faţă şi spate,  înălțimea 2 m şi lungimea 1,20m (aproximativ), uzura 10% preţul iniţial de vânzare, fiind de 1680 lei bucata,

Ø  6 (şase) rafturi metalice (comercial) de culoare verde cu cinci nivele orizontale (poliţă) situate din faţă,  înălțimea 2 m şi lungimea 1,20m (aproximativ), uzura 10%,. preţul iniţial de vânzare, fiind de 1520 lei bucata,

Ø  3 (trei) rafturi din lemn presat (comercial) de culoare bej cu şapte nivele orizontale (poliţă) situate din faţă,  înălțimea 2,3 m şi lungimea 1m (aproximativ), uzura 20%, preţul iniţial de vânzare, fiind de 500 lei bucata

Ø  1 (unu) raft din lemn presat (comercial) de culoare albă cu şapte nivele orizontale (poliţă) situate din faţă,  înălțimea 2,35 m şi lungimea 1,05m (aproximativ), uzura 20%, preţul iniţial de vânzare, fiind de 500 lei,

Ø  4 (patru) mese din lemn presat (comercial) de culoare albă cu sticlă din faţă, cu două nivele şi două saltare, , uzura 20%, preţul iniţial de vânzare, fiind de 500 lei bucata

Ø  1 (unu) frigidere vitrină (comercial) lungimea 1,30m (aproximativ), uzura 50%, preţul iniţial de vânzare, fiind de 2800 lei,

Ø  1 (unu) frigidere vitrină (comercial) lungimea 1,80m (aproximativ), uzura 50%, preţul iniţial de vânzare, fiind de 3600 lei bucata,

Ø  1 (unu) Cântar de masă cu inscripţia  cu nr. BP4149-11БРСУ(nr.1603) culoarea neagră , uzura 50% preţul iniţial de vânzare, fiind de 1200 lei bucata

Forma de plată prin Virament. Doritorii de a participa la licitaţie prezintă următoarele documente: 1). cererea de participare la licitaţie, cu indicarea preţului propus pentru bunul scos la licitaţie; 2). copia documentului de plată care confirmă depunerea acontului de 5% din valoarea bunului indicat mai sus, pe contul Executor Judecătoresc Bairac Ilie c/f. 43278014; c/d. MD07ML000000002251460315   în BC “Moldindconbank” SA fil. Ocniţa c/b.MOLDMD2X360, documentul de identitate, dovadă de achitare a taxei de participare la licitaţia în mărime de 60 lei; 3). declaraţia referitor la lipsa interdicţiilor pentru participarea la licitaţie, art.  131 CEx. RM. 4).Primirea cererilor de participare la licitaţie şi a documentelor se încheie cu o zi înainte de data petrecerii licitaţiei. 5). Înregistrarea participanţilor la licitaţie şi eliberarea biletelor de participare se va petrece în ziua desfăşurării licitaţiei, termenul  limită de înregistrare a prezenţei şi primirii biletului  este de data 26.09.2017 de la ora 1030 - 1050,. 6). Doritorii de a se familiariza prealabil cu bunul expus la licitaţie, procedura de vânzare, pot contacta executorul judecătoresc Bairac Ilie la tel. GSM 079027327, (fix/fax) 0(271)-22817 sau a se prezenta la adresa biroului situat în or. Ocniţa str. 50 Ani ai Biruinţei 61 of. 3.

Prețul bunului/-rilor:64000 lei
Data limită de înscriere: 25.09.2017 | ora 11:00
Data licitației: 26.09.2017 | ora 11:00
Organizatorul: Bairac Ilie
Sediul: or. Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinței 61, bir. 3
Telefon: tel./fax 0-271-22-817; GSM 079027327; 068401086

bunurile mobile extravilan


Executorul Judecătoresc Vișnevschi-Cojocaru Oleg anunță licitația publică repetată cu privire la vînzarea terenului agricol 1) S-0,9801 ha nr.cad. 5511105.223 la prețul 357 107.61 lei, 2 ) S-0, 9801 ha nr.cad. 5511105.224 la prețul 357 107.61 lei, 3 ) S-0,98 ha nr.cad.5511105.225 la prețul de 357 071.32 lei amplasate în com. Băcioi mun. Chișinău extravilan ce aparține cu drept de proprietate Rotaru Angela Tudor a.n. 07.09.1974 întru executarea documentului executoriu nr.2-205/15 din 18.11.2015 emis de Judecătoria Ciocana mun. Chișinău. Prețul inițial al bunurilor scoase la licitație constituie 1 071 286.56 lei. Termenul limită pentru depunerea cererii de participare la licitație/ acontul de 5 % din valorea bunurilor imobile este pînă la data de 09.10.2017 pînă la ora 17.00  la contul executorlui judecătoresc Vișnevschi-Cojocaru Oleg nr.MD72VI22242800000097MDL la BC” Victoriabank”SA fil. Călărași c/f 32999380.

Prețul bunului/-rilor:1 071 286.56 lei
Data limită de înscriere: 09.10.2017 | ora 10.00
Data licitației: 10.10.2017 | ora 10.00
Organizatorul: Vișnevschi – Cojocaru Oleg
Sediul: or. Călărași, str. M. Eminescu 34, et. 2, bir. 7
Telefon: tel. 068401196, 079037636;

Biroul executorului Judecatoresc Coroletcaia Lilia


imobilul se afla in s. Pohrebeni r. Orhei, Magazin

Prețul bunului/-rilor:168000 lei
Data limită de înscriere: 05.03.2018 | ora 9-00
Data licitației: 06.03.2018 | ora 9-00
Organizatorul: Coroleţcaia Lilia
Sediul: or. Orhei str. Vasile Lupu nr. 36 of. 1
Telefon: tel. (235) 24776, 068401118; 118@unej.md

Teren cu viţă de vie, com.Mileştii Mici


Executorul judecătoresc Valentina Anghel anunţă pentru data de 20 martie 2018 ora 11:30 pe adresa m.Chişinău, str.Alba Iulia 75, et.2, of.202, licitaţia publică, repetată, de vânzare a terenului cu nr. cadastral 5521211.269, modul de folosinţă agricol, cu viţă de vie, suprafaţa de 0,2001 ha, situat în r.Ialoveni, com.Mileştii Mici, la preţul de 6480 lei.

Doritorii de a participa la licitaţia publică vor depune preventiv la contul executorului judecătoresc Valentina Anghel nr.MD84ML000000000225181018 în BC ,,Moldindconbank” SA fil.Alba Iulia, c/fiscal 43247019, până la data de 20 martie 2018, acontul de 5% din preţul iniţial al bunului scos la licitaţie şi taxa de participare de 60 lei.

Înregistrarea prezenţei şi primirea biletului de participare va începe la ora 10:30 şi se va încheia la ora 11:20.

Informaţii la telefon: (022)51-95-40, 069004859.

Prețul bunului/-rilor:6480 lei
Data limită de înscriere: 19.03.2018 | ora 11:30
Data licitației: 20.03.2018 | ora 11:30
Organizatorul: Anghel Valentina
Sediul: mun. Chişinău, str.Alba Iulia 75, et.2, of.202
Telefon: tel./fax 51 95 40, GSM 069004859

Casa individuală de locuit


Executorul judecătoresc, Oleg Ungureanu, anunţă licitaţia publică cu privire la vînzarea bunului imobil - casă individuală de locuit cu teren aferent situată pe str. Primar Carol Schmidt, 21, mun. Chișinău, cu nr. cadastral 0100216.002, 0100216.002.01, ce aparţine cu drept de proprietate debitorului Kalinina Nadejda. Licitaţia publică va avea loc în incinta biroului executorului judecătoresc, Oleg Ungureanu, mun. Chişinău, str. București, 29, bir. 1A, la data de 27.03.2018 ora 10:00.

Preţul iniţial al bunului imobil constituie 3204711,2  lei.

Cererea privind participarea la licitaţie şi acontul în mărime de 5% din preţul bunului imobil şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 60 lei, se depun pînă la data de 26.03.2018 la contul curent al executorului judecătoresc c/f: 43239013; c/c: MD13ML000000002251220326 în BC „Moldindconbank“ SA, fil. Premium, c/b: MOLDMD2X320.

Modul de familiarizare a procedurii de procurare a bunului imobil sus menţionat se efectuează prin intermediul executorului judecătoresc, Oleg Ungureanu, tel. 022-22-26-30, 079033811, 068401026

Prețul bunului/-rilor:3204711,20 lei
Data limită de înscriere: 26.03.2018 | ora 10:00
Data licitației: 27.03.2018 | ora 10:00
Organizatorul: Ungureanu Oleg
Sediul: mun. Chişinău, str. București 29, of. 1A
Telefon: tel. 022 22 26 30; mob. 068401026; 079033811;

Auto


Executorul judecătoresc, Oleg Ungureanu, anunţă licitaţia publică cu privire la vînzarea bunului mobil - unitatea de transport de model Dodge Caravan, anul fabricării 1997, care aparține cu drept de proprietate în devălmașie a foștilor soți, Jeleznicov Aliona și Jeleznicov Serghei.

Licitaţia publică va avea loc în incinta biroului executorului judecătoresc, Oleg Ungureanu, mun. Chişinău, str. București, 29, bir. 1A, la data de 12.04.2018 ora 11:00.

Preţul iniţial al bunului mobil constituie 26784 lei.

Cererea privind participarea la licitaţie şi acontul în mărime de 5% din preţul bunului mobil şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 60 lei, se depun pînă la data de 11.04.2018 la contul curent al executorului judecătoresc c/f: 43239013; c/c: MD13ML000000002251220326 în BC „Moldindconbank“ SA, fil. Premium, c/b: MOLDMD2X320.

Modul de familiarizare a procedurii de procurare a bunului mobil sus menţionat se efectuează prin intermediul executorului judecătoresc, Oleg Ungureanu, tel. 022-222-630, 079033811

Prețul bunului/-rilor:26784 lei
Data limită de înscriere: 11.04.2018 | ora 11:00
Data licitației: 12.04.2018 | ora 11:00
Organizatorul: Ungureanu Oleg
Sediul: mun. Chişinău, str. București 29, of. 1A
Telefon: tel. 022 22 26 30; mob. 068401026; 079033811;

autocamionul de model Ford Tranzit Connect, tipul


La 08 octombrie 2018 ora 0830 în incinta biroului executorului judecătoresc Coroleţcaia Lilia (mun. Orhei bd. Mihai Eminescu nr. 2 et. 1 bir. 113) se va desfăşura licitaţia la care vor fi expuse bunurile ce aparţin debitorilor SRL Unicart-Prim (mun. Orhei str. Vasile Lupu nr. 5/57A).

V-a fi supus vînzării autocamionul de model Ford Tranzit Connect, tipul caroseriei Furgon, culoare albă a-f 2009 cu nr-înm ORXX222 la prețul de start 48000 lei, starea tehnica este descrisa in procesul-verbal de sechestru si de ridicare a bunului mobil din 03.08.18.

Înregistrarea depunerii cererilor, documentelor si acontului de 5% din prețul inițial al bunului propus la licitație, se încheie cu o zi inaintea începerii licitatiei. Inregistrarea prezentei si a primirii biletului de participare la licitație se incheie cu 10 minute înainte de începerea licitației.

Cuantumul taxei de participare la licitație pentru fiecare participant este de 60 lei.

 Conturile la care se va achita acontul: BC Moldindcombank SA, fil „Orhei”, Cont special: MD12ML000000000022390331, c/b MOLDMD2X333, executor judecătoresc Corolețcaia Lilia, telefon: 068401118, 023524776.

Prețul bunului/-rilor:48000 lei
Data limită de înscriere: 05.10.2018 | ora 8-30
Data licitației: 08.10.2018 | ora 8-30
Organizatorul: Coroleţcaia Lilia
Sediul: or. Orhei str. Vasile Lupu nr. 36 of. 1
Telefon: tel. (235) 24776, 068401118; 118@unej.md

autocamionul de model Dacia Pick-Up, 1307, culoare


La 17 octombrie 2018 ora 0830 în incinta biroului executorului judecătoresc Coroleţcaia Lilia (mun. Orhei bd. Mihai Eminescu nr. 2 et. 1 bir. 113) se va desfăşura licitaţia la care vor fi expuse bunurile ce aparţin debitorilor Matraguna Ion Ion (dom. mun. Orhei str. Tamara Ciobanu nr. 6 ap. 19).

V-a fi supus vînzării autocamionul de model Dacia Pick-Up, 1307, culoare albă a-f 2003 cu nr-înm ORBC891 la prețul de start 9600 lei, starea tehnica este descrisa in procesul-verbal de sechestru si de ridicare a bunului mobil din 19.09.18.
Înregistrarea depunerii cererilor, documentelor si acontului de 5% din prețul inițial al bunului propus la licitație, se încheie cu o zi inaintea începerii licitatiei. Inregistrarea prezentei si a primirii biletului de participare la licitație se incheie cu 10 minute înainte de începerea licitației.

 Cuantumul taxei de participare la licitație pentru fiecare participant este de 60 lei.

 Conturile la care se va achita acontul: BC Moldindcombank SA, fil „Orhei”, Cont special: MD12ML000000000022390331, c/b MOLDMD2X333, executor judecătoresc Corolețcaia Lilia, telefon: 068401118, 023524776.

Prețul bunului/-rilor:9600 lei
Data limită de înscriere: 16.10.2018 | ora 8-30
Data licitației: 17.10.2018 | ora 8-30
Organizatorul: Coroleţcaia Lilia
Sediul: or. Orhei str. Vasile Lupu nr. 36 of. 1
Telefon: tel. (235) 24776, 068401118; 118@unej.md

automobil


„Executorul judecătoresc Furdui Ion, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 200, bir.104, anunţă licitaţia publică de vânzare a bunului mobil – automobilul marca „Mercedes”, de model „S 550”, Vin-cod WDDNG71X17A059686, anul producerii 2007, înregistrat cu drept de proprietate după debitorul Șoltoianu Ivan, asupra căruia a fost instituit sechestrul în baza procesului-verbal din 08.05.2018, la prețul de 361250 (trei sute șaizeci și una mii două sute cincizeci) lei.

Familiarizarea cu bunul expus vânzării se face la locul aflării acestuia, contactând în prealabil executorul judecătoresc Furdui Ion la nr. de tel. 069224738, iar cu materialele privind bunul expus vânzării se face la locul depunerii documentelor, mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, nr.200, bir.104.

Doritorii de a participa la licitaţie urmează să achite 5% din preţul iniţial al bunului scos la licitaţie, la contul curent special al executorului judecătoresc: c/f 43209010, cod IBAN – MD06EX0000002239139764MD, în BC ”Eximbank” S.A. sucursala 20, cod bancar EXMMMD22477 şi taxa de participare la licitaţie   în mărime de 60 lei, cu eliberarea biletului de participant.

            Licitaţia va avea loc la 30.10.2018, ora 1000.

Termenul-limită de depunere a cererii şi a acontului de 5% din preţul iniţial al bunului scos la licitaţie este – 29.10.2018.

            Termenul-limită de înregistrare a prezentei şi de primire a biletului de participare la licitaţie se încheie cu 10 minute înainte de începutul procedurii de licitare.

Prețul bunului/-rilor:361250 lei
Data limită de înscriere: 29.10.2018 | ora 10.00
Data licitației: 30.10.2018 | ora 10.00
Organizatorul: Furdui Ion
Sediul: mun. Chişinău, str. Visarion Belinski 61
Telefon: tel. 35-80-08, 068401032,

. . .


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova