14.12.2017

PREVEDERILE CODULUI DE EXECUTARE AU TRECUT CONTROLUL CONSTITUȚIONALITĂȚII

În cadrul ședinței din 14 decembrie curent, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a examinat sesizarea privitor la excepția de neconstituționalitate a articolelor 15 alin.(2) lit. d) și 38 alin.(4) lit. f) din Codul de executare al RM, ridicată de avocatul Aureliu Scorțescu în dosarul nr.2rh-164/2016, președinte la Curtea de Apel Chișinău.

Autorul excepției a invocat că prevederile contestate contravin articolelor 1 alin.(3), 46 alin.(1) și (2) și 54 alin.(1) din Constituţie.

Examinînd materialele dosarului și audiind argumentele părților, Curtea a hotărît admiterea parțială a sesizării, după cum urmează:

1.      A recunoscut constituționale prevederile art. 38 alin. (4) lit. f) din Codul de executare al RM.

2.      A declarat neconstituționale prevederile art. 15 alin. (2) lit. d) din Codul de executare al RM.

De asemenea, Curtea a hotărît că pînă la reglementarea de către Parlament a termenelor de executare benevolă, înainte de transmiterea documentului executoriu pentru executare silită, se va aplica termenul de 15 zile de la rămînerea definitivă a hotărîrii pentru executarea benevolă, similar termenului prevăzut de articolul 60 alin. (3) din Codul de executare.

În conformitate cu articolul 28¹ din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională, reieșind constatările Curții, Parlamentul urmează să adopte modificările de rigoare în mod prioritar.

Hotărîrea integrală a Curții Constituționale poate fi vizualizată accesînd link-ul de mai jos:

http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1118&t=/Media/Noutati/Omisiunea-acordarii-termenului-de-executare-benevola-pentru-plata-pensiei-de-intretinere-neconstitutionala-Sesizarea-nr-24g2017

 


SRL "Progressive Dynamics" © 2017 Moldova